W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

05.07.2024

Białystok, dnia 4 lipca 2024 r.
GKNII.6845.12.2017

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu lokali do oddania w najem.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Lokale użytkowe oznaczone nr porządkowymi 40, 41 i 41A o łącznej powierzchni 38,42 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 21,78 m2, znajdujące się na pierwszym piętrze w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o powierzchni 0,4329 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00116347/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.
  Przedmiotowy lokal przeznacza się do oddania w najem, na okres 10 lat, licząc od dnia podpisania umowy, na rzecz dotychczasowego Najemcy – pod działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w kwocie 26,93 zł/m2 plus podatek VAT za przedmiotowy lokal oraz udział w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemca zobowiązany będzie opłacać koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami komunalnymi i ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Najemcę obciążać będą również koszty dozoru w wysokości 5,35 zł/m2 netto zajmowanej powierzchni, sprzątania części wspólnych budynku w wysokości 7,36 zł/m2 netto udziału w częściach wspólnych budynku oraz podatku od nieruchomości. Stawki czynszu, sprzątania i dozoru będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2025 r. Stawka czynszu będzie również ulegać zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu obowiązujących w całym budynku.

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}