W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem

17.02.2023

Białystok, dnia 16 lutego 2023 r.

GKNII.6845.10.2019

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania w najem.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Lokal użytkowy nr 23 o powierzchni 14,17 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 6,55 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.
  Lokal nr 23 przeznacza się do oddania w najem, na okres do 3 lat, na rzecz PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy na działalność z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu w kwocie 25,80 zł/m2 netto plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 21-go dnia każdego miesiąca, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemca zobowiązany będzie opłacać koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi i ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni bądź według fatycznego zużycia, jeżeli niezbędne urządzenia pomiarowe istnieją lub najemca zainstaluje je na własny koszt. Najemcę obciążać będą również koszty dozoru w wysokości 4,80 zł/m2 zajmowanej powierzchni, sprzątania części wspólnych budynku w wysokości 6,61 zł/m2 udziału w częściach wspólnych budynku oraz podatku od nieruchomości. Stawki czynszu, sprzątania i dozoru będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2024 r.    

                               
CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}