W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem

22.11.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania w najem, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Lokal użytkowy oznaczony numerem porządkowym 19 o powierzchni 35,65 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 24,52 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w  Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.Lokal przeznacza się do oddania w najem, pod działalność z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na okres 3 lat.
  3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 29,90 zł/m² netto plus podatek VAT za lokal użytkowy oraz za udział w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemca zobowiązany będzie opłacać koszty energii elektrycznej na podstawie urządzenia pomiarowego znajdującego się w lokalu, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi, ogrzewania, dozoru, sprzątania części wspólnych w kwocie 5,50 zł za m2 oraz podatku od nieruchomości. Stawka czynszu będzie podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.    
     

Członek Zarządu
Jan Gradkowski

Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}