W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja z absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego - to najważniejsze decyzje powiatowych radnych, podjęte podczas czwartkowych (27.06) obrad. Wcześniej radni debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2023 rok.

przewodniczący rady

Podczas debaty na pytania odpowiadali dyrektorzy jednostek Powiatu Białostockiego i poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego. Dochody Powiatu w ub. roku wyniosły 220,6 mln zł, wydatki 217,9 mln zł. To wykonanie na poziomie 98,99%. Starosta Jan B. Perkowski ocenił, że to był dobry rok. Remontowane były niektóre jednostki jak np. budynek przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, gdzie mieszczą się m.in. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i PCPR. Budowane też było nowe skrzydło starostwa przy ul. Borsuczej - mówił. 
Podczas debaty wątpliwości co do finansowania POZ w Łapach zgłosił radny Michał Kozłowski. Jego zdaniem Powiat zbyt dużo dokłada do funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Starosta J. Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i wiceprzewodniczący Andrzej Gąsowski odpowiadali w podobnym tonie, że służba zdrowia – podobnie jak oświata - nie musi być dochodowa.

Przewodnicząca Bożena Nienałtowska pytała o tzw. klasę mundurową, która ma powstać w Zespole Szkół w Czarnej Białostocki. Dyrektor ZS Mirosław Beń poinformował, że jest zgoda MON na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego i trwa nabór do tej klasy liceum. 

Radna Jolanta Den zgłosiła postulat, by w przyszłości realizując inwestycje drogowe władze Powiatu rozważyły zniesienie współfinansowania przez gminy w tej samej wysokości co Powiat – czyli 50%. Radna Anna Grycuk argumentowała, że sytuacja niektórych gmin jest dużo gorsza niż 20 lat temu i to się przekłada na możliwość partycypacji w kosztach. Dajmy szansę na drogi biedniejszym – apelowała. Starosta odpowiedział, że wkrótce samorządy mają poznać zasady finansowania przez rząd i wtedy będzie wiadomo kogo na co stać. – Zaczekajmy więc – mówił wicestarosta Czepe.  

Ostatecznie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego udzielono głosami: 17 za, 4 wstrzymało się, 1 brak głosu, 5 radnych było nieobecnych.   
- Dziękuję w imieniu zarządu za głosowanie. Dziękuję także za pracę wydziałowi finansów i pani skarbnik, to już 6. nasze wspólne absolutorium - mówił po głosowaniu starosta B. Perkowski.
Ponadto podczas sesji radni zatwierdzili zmiany w tegorocznym budżecie. Dotyczą one m.in. dotacji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku (90 tys. zł na pojazd typu suv), Komenda Miejska PSP (30 tys. zł na kombinezony) i Podlaski Oddział Straży Granicznej (5 tys. zł na klimatyzator). W budżecie zaplanowano też środki na utrzymanie chodników i zieleńców wzdłuż dróg powiatowych w Czarnej Białostockiej, a także zimowe utrzymanie dróg w gminie Tykocin. Zapewniono też wkład własny do projektu „Bioróżnorodność w zielonej infrastrukturze powiatu białostockiego i miasta Użhoroh – w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Ukraina”. Obok SP ZOZ w Łapach ma powstać strefa odpoczynku z różnymi nasadzeniami, gdzie gromadzona też będzie deszczówka. Zmiany w budżecie przewidują też zwiększenie wydatków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2. 

Zdjęcia (12)

{"register":{"columns":[]}}