W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego - to jedna z ważniejszych decyzji powiatowych radnych podjętych podczas czwartkowych (30.06) obrad. Wcześniej radni debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2021 rok.

Kwiaty i gratulacje po uzyskaniu przez zarząd absolutorium

O stanie bezpieczeństwa w powiecie mówił Komendant Miejski Policji insp. Maciej Daniel Wesołowski. Informację o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu w 2021 roku przedstawił Komendant Miejski PSP bryg. Tomasz Birycki. Informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu białostockiego w ub. roku przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny Waldemar Kulesza, radni wysłuchali też Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.  

Informację o pracy w ubiegłym roku przedstawiali dyrektorzy jednostek Powiatu Białostockiego i poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego. Wielu przyznawało, że tamten rok był trudny, również organizacyjnie ze względu na pandemię, ale udało się go przetrwać dzięki wsparciu ze strony władz Powiatu Białostockiego i pozyskaniu funduszy z zewnątrz na walkę z Covid-19. Starosta Jan Perkowski dziękował za pracę wszystkich wydziałów i jednostek. Skarbnik Marta Szczuka podkreślała, że Powiat Białostocki zrealizował dużą liczbę inwestycji. Dochody powiatu wyniosły 208,4 mln zł, wydatki 182,3 mln zł, gdzie 55,3 mln zł to fundusze pozyskane z zewnątrz (z gmin powiatu białostockiego, z Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W dyskusji radni przyznawali, że w gminach są jeszcze duże braki jeśli chodzi o nowe drogi, ale przyznawali (również radni opozycji), że starosta jest sprawnym menedżerem. Po kilkugodzinnej debacie radni przyznali absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za wykonanie budżetu Powiatu za 2021 rok. 20 radnych było za uchwałą, 1 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Później radni m.in. podejmowali uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Dotyczą one m.in. remontu wejścia głównego do Przychodni w Łapach przy ul. Piaskowej, podwyżek dodatków dla nauczycieli, remontu w DPS w Uhowie i zakupu kotła c.o do siedziby Obwodu Drogowego w Surażu. Radni zatwierdzili uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Białostocki. Zgodnie z nim wzrosną dodatki dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego dla 7 osób w Supraślu. Ma powstać na terenie Domu Dziecka (w dawnej stołówce). Za niewielką miesięczną opłatą czasowo będą tam mogły zamieszkać usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka lub rodzin zastępczych, a także „osoby w kryzysie”. Opłata będzie uzależniona od dochodów. Po utworzeniu mieszkania w Supraślu, będzie można zlikwidować mieszkania chronione na terenie Domu Dziecka w Krasnem. Znajdują się one w starym budynku, który nie spełnia m.in. norm p.poż.. Radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków z przeznaczeniem dla OSP w Dąbrówkach. Kwota 10 tys. zł będzie przeznaczona na utworzenie dokumentacji technicznej planowanej w dwóch etapach budowy strażnicy OSP.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}