W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzinny Dom Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem

Przedmiotem działalności Domu jest wychowanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwienie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu.

Przedmiotem działalności Domu jest wychowanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwienie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu, w tym w szczególności:

  1. zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
  2. realizacja przygotowanych we współpracy z asystentami rodzinnymi planów pomocy dzieciom oraz współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
  3. umożliwienie kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
  5. zapewnianie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
{"register":{"columns":[]}}