W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan).

Inwestycja będzie realizowana w trzech powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Tablica informująca o dotacji

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy wykonany zostanie II etap prac, związany z przebudową i remontem części głównego budynku w obrębie bloku A na poziomie parteru, I i II piętra wraz z wymianą wewnętrznych instalacji. Projekt przebudowy kondygnacji zakłada powstanie nowych pomieszczeń mieszkalnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokoje będą wyposażone w łazienki, system monitoringu p.poż., system trzymaczy drzwiowych i inne usprawnienia, zmierzające do podniesienia standardu świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków bytowych osób z niepełnosprawnością. W ramach działalności DPS w Choroszczy planowana jest również budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Każdy z czterech projektowanych budynków stanowi odrębne mieszkanie chronione dla siedmiu osób. W Domu Pomocy Społecznej w Uhowie wykonana zostanie termomodernizacja obiektu, remont balkonów, renowacja murów oporowych, docieplenie stropodachów wentylowanych oraz renowacja pokrycia dachowego. W budynku Powiatu przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku również zostanie wykonana termomodernizacja, a także przebudowa wejścia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, budowa szybu windowego i montaż windy oraz budowa dodatkowych miejsc parkingowych. Dzięki wykonanym pracom budynek stanie się obiektem  przyjaznym osobom niepełnosprawnym. 

Całkowita wartość zadania – 13 392 171,32 zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 000 000,00 zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Białostockiego.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}