W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach

Powiat Białostocki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 444 869,43 PLN

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizacje dla uczniów: doradztwa zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia zawodowe uczniom.

Projekt podzielony jest na podzielony na dwie osi priorytetowe:

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Całkowita wartość wynosi 1 090 437,60  zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 926 871,96 zł

Celem szczegółowym Poddziałania 3.3.1 jest podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach uczestniczących w projekcie.

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2  Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość wynosi 2 962 350,00  zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 517 997,47 zł

Celem szczegółowym Poddziałania 8.2.2 jest dostosowanie i zakup wyposażenia dla 1 pracowni energii odnawialnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach oraz dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnych w Centrum Kształcenia Zawodowego  na potrzeby kształcenia w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu do potrzeb rynku pracy.
 

Materiały

Plakat Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach
plakat​_Profesjonalne​_kształcenie​_zawodowe​_w​_Łapach.docx 0.33MB
{"register":{"columns":[]}}