W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Solniczki,

01.02.2023

Białystok, dnia 16 stycznia 2023 r.

STAROSTA
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 
15-569 Białystok ul. Borsucza 2
GKNII.6821.65.2022

OGŁOSZENIE Starosty Powiatu Białostockiego

Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zwanej dalej u.g.n. informuję o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Solniczki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej jako działka o nr geod. 147/5 o pow. 0,0390 ha, w celu przeprowadzenia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy d=40 mm i długości 85 m oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE o średnicy d=25 mm i długości 1 m, a następnie wydania, w trybie art. 124 ust. 1a u.g.n., decyzji o niezwłocznym zajęciu przedmiotowej nieruchomości celem realizacji ww. inwestycji. 

W rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n., ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciele, tj.:  

  1. Czesław Bryliński s. Kazimierza i Marii; 
  2. Aniela Brylińska c. Józefa i Julii; 

nie żyją.

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości. 

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.    

STAROSTA 
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}