W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

02.12.2021

Białystok, 2 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 30 listopada 2021 r. wydał decyzję  w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną nr 268/1, położoną w Gąsówce Osse Bagno, gm. Łapy, nabytą z mocy prawa na własność Powiatu Białostockiego, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogi powiatowej AR.6740.3.11.2020 z 24 listopada 2020 r. obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1527B Łapy - Łapy Osse – Gąsówka Osse Bagno, gm. Łapy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości  tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 108)  w godzinach 800 – 1530 (poniedziałek) lub 730 – 1500 (wtorek – piątek).

Od  wyżej  wymienionej  decyzji  stronom  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od doręczenia. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, w terminie od 2 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.
Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez:

wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze siedziby Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Białymstoku przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, 

zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki, w zakładce: obwieszczenia oraz Biuletynie Informacji Publicznej: www.http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.
 

Z up. STAROSTY
Małgorzata Ruśkowska
KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi
w Wydziale Geodezji Katastru i 

{"register":{"columns":[]}}