W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Na wstępie radni minutą ciszy uczcili zmarłego kilka dni wcześniej byłego radnego Powiatu Białostockiego Ryszarda Łapińskiego. Był radnym IV i V kadencji. Zmarł w wieku 64 lat.

Na wstępie sesji radni minutą ciszy uczcili zmarłego kilka dni wcześniej byłego radnego Powiatu Białostockiego Ryszarda Łapińskiego.

Radni podczas czwartkowej sesji (18.11.2022 r.) podziękowali za pracę sekretarz Joannie Kondzior, która po 6 latach pracy na tym stanowisku przeszła do Powiatowego Urzędu Pracy na stanowisko wicedyrektora ds. ewidencji i organizacji. Nowym sekretarzem Powiatu Białostockiego została Małgorzata Nowik – dotychczasowa dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Starostwie. 

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022. Omawiali także projekty budżetu Powiatu Białostockiego na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Dochody w przyszłym roku mają wynieść blisko 157,8 mln zł, wydatki 211,2 mln zł. Deficyt w wysokości 53,4 mln zł ma być pokryty z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych – informowała skarbnik Marta Szczuka. Planowane zadania to m.in. remont w Domu Dziecka w Krasnem pod kątem dostosowania do przepisów p.poż, tworzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mostowlany – Jałówka, modernizacje dróg: w Czarnej Wsi Kościelnej, odcinka Hryniewicze – Olmonty – Juchnowiec Kość., drogi w Księżynie, rozbudowa Starostwa Powiatowego, przebudowa pomieszczeń w I LO w Łapach na potrzeby archiwum filii Wydziału Geodezji.

- Planujemy sporo inwestycji, większość była konsultowana z gminami, którym zależy na tych zadaniach i zamierzają je współfinansować– mówił starosta Jan Perkowski. Dodał, że Powiat nie zamierza odchodzić od wypracowanej przez lata zasady finansowania przez samorządy zadań po połowie. Wkrótce zapytania ponownie będą wysłane do gmin, by potwierdziły swoją decyzję. 
W budżecie zrezygnowano (na skutek zmiany ustawy) z modernizacji dwóch dróg: Nowosady – Zabłudów i ul. Kolejowej w Klepaczach. Wniosek dotyczący Klepacz został złożony ponownie, zaś w sprawie drogi w gminie Zabłudów ma być złożony w przyszłym roku.

Na czwartkowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru podmiotu, uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Wybrano ofertę firmy BO Firma audytorsko- konsultingowa Stanisława Perkowska. Wyceniła swoją pracę na 21 tys. zł i była to najtańsza oferta. 
Radni podjęli uchwalę w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Bociani Szlak”. Radni Miasta i Gminy Tykocin podjęła uchwałę w tej sprawie w październiku. Sprawozdanie z działalności przedstawili podczas sesji kierownicy: Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, jednostek i wydziałów starostwa.

Zdjęcia (18)

{"register":{"columns":[]}}