W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
2022-10-20 12:30
 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Białystok Borsucza 2 sala konferencyjna
 • KIEDY

  20 października 2022 (czwartek)

  godz. 12:30

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  Białystok Borsucza 2

  sala konferencyjna

20 października 2022 roku o godz. 12:30 odbędzie się LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 4. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 7. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Horodnianki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Narwi”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Turośnianki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Rudni”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego. 
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady


Białystok, 12.10.2022 r.
 

{"register":{"columns":[]}}