W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego

22.09.2022

22 września 2022 roku o godz. 10:30 odbędzie się LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży za 2021 r.
 4. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny
  w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Czarna Białostocka zadania własnego
  z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie aparatu RTG firmy FARUM z 1973 roku należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Łapach, na rzecz Muzeum Historii i Farmacji Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
{"register":{"columns":[]}}