W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LIII sesja Rady Powiatu Białostockiego w trybie zdalnym

Radni na sesji (20 stycznia 2022 r.) m.in. podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego w 2022 roku. Zmiany dotyczą planowanych inwestycji.

Radni obradujący na sali konferencyjnej podczas sesji rady

Zmiany w budżecie: 

  • 100 tys. zł zapisano w budżecie na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach. Klimatyzatory będą zamontowane w salach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
  • 58,3 tys. zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) (Gm. Turośń Kościelna). 
  • 41,6 tys. zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna). 
  • 30 tys. zł radni przeznaczyli na budowę hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie. W hali drogowcy będą mogli przechowywać sprzęt.
  • 150 tys. zł radni przeznaczyli na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieruchomości w Zabłudowie, stanowiącej własność Powiatu. 
  • 150 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej na potrzeby poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wzrostu kosztów i opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2022 r.
Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Tykocina zarządzania drogą powiatową nr 1383B Saniki – Leśniki – DK8. Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania będą określone w porozumieniu, zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Tykocina.

Radni podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1552B z drogą gminną nr 106257B w miejscowości Ruszczany (w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Choroszcz pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany”). Powiat Białostocki udzielił Gminie Choroszcz pomocy finansowej na ten cel w wysokości 68 tysięcy złotych. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Turośń Kościelna w wysokości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z przebudową drogi”.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}