W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

L sesja Rady Powiatu Białostockiego

L sesja Rady Powiatu Białostockiego
2021-11-25 12:00
 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Białystok Borsucza 2 Sala konferencyjna
 • KIEDY

  25 listopada 2021 (czwartek)

  godz. 12:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  Białystok Borsucza 2

  Sala konferencyjna

25 listopada 2021 roku o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się L sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 5. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2022 rok.
 6. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 - 2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Powiatu Białostockiego za lata 2021 i 2022. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na dalszy okres przekraczający 3 lata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. 
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie przekazania skargi dotyczącej prowadzonego postępowania o przywrócenie środowiska do stanu właściwego. 
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie przekazania skargi dotyczącej prowadzonego postępowania o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za nieruchomości podjęte pod drogę. 
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2021 rok.
 13. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2021 rok.
 14. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2021 rok. 
 15. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2021 rok.
 16. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2021 rok. 
 17. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego  w Białymstoku za 2021 rok. 
 18. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2021 rok.
 19. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.
   

Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady 

Białystok, 15 listopada 2021 r.

{"register":{"columns":[]}}