W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interpelacja w sprawie czasowego zawieszenia oddziału dziecięcego z izbą przyjęć przy SP ZOZ w Łapach

11.10.2022 Sylwia Rząca, Maria Busłowska, Mariusz Gołaszewski, Andrzej Gąsowski

Treść interpelacji

Interpelacja w sprawie czasowego zawieszenia oddziału dziecięcego z izbą przyjęć przy SP ZOZ w Łapach

W trosce o zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej najmłodszym mieszkańcom Powiatu Białostockiego, w sposób szczególny mieszkańcom miasta i gminy Łapy oraz gmin sąsiadujących, zważając na przedłużający się okres zawieszenia działalności Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach, wnosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wznowienie funkcjonowania rzeczonego Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć.

Mając na względzie dobro całej społeczności gminy Łapy, mieszkańców Powiatu Białostockiego, należy uznać, że podjęcie takowych działań przez Zarząd Powiatu Białostockiego jest niezbędne i powinno zostać uczynione niezwłocznie.

Ponadto, wnosimy o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących:

  • ilości małoletnich pacjentów przyjętych na SOR przy szpitalu, w tym tych, które wymagały dalszej diagnostyki i hospitalizacji, a w związku z zawieszeniem zostały oddelegowane do innych szpitali (prosimy o podanie do jakich szpitali),
  • ilości małoletnich pacjentów przyjętych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym tych, które wymagały dalszej diagnostyki i hospitalizacji, a w związku z zawieszeniem zostały oddelegowane do innych szpitali (prosimy o podanie do jakich szpitali),
  • czy w przypadku odwieszenia będzie możliwa pełna diagnostyka i hospitalizacja małych pacjentów przyjętych na oddział dziecięcy,
  • planowanego terminu wznowienia działania Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach.

Prosimy o publikację niniejszej interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie czasowego zawieszenia Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach, informuję, że na podstawie otrzymanych informacji z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, sprawa wygląda następująco:

1. Szczegółowe informacje dotyczące ilości małoletnich pacjentów przyjętych na SOR przy Szpitalu w Łapach, w tym tych, które wymagały dalszej diagnostyki i hospitalizacji, a w związku z zawieszeniem zostały oddelegowane do innych szpitali:

Liczba małoletnich pacjentów przyjętych w SOR w SP ZOZ w Łapach, w tym tych, które wymagały hospitalizacji przedstawia się następująco:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych SP ZOZ w Łapach
2022 liczba przyjętych dzieci ogółem wypisano do domu bez skierowania do szpitala wypisano do domu ze skierowaniem do oddziału chirurgii dziecięcej wypisano do domu ze skierowaniem do oddziału pediatrycznego wypisano do domu ze skierowaniem do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej wypisano do domu ze skierowaniem do oddziału gastroenterologicznego Przekazano do Uniewrsyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Przekazano Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu

lipiec

14 9 0 0 1 1 2 1
sierpień 11 7 2 1 1 0 0 0
wrzesień 13 10 3 0 0 0 0 0
SUMA 38 26 5 1 2 1 2 1

2. Szczegółowe informacje dotyczące ilości małoletnich pacjentów przyjętych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym tych, które wymagały dalszej diagnostyki i hospitalizacji, a w związku z zawieszeniem zostały oddelegowane do innych szpitali:

Liczba małoletnich pacjentów przyjętych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w SP ZOZ w Łapach, w tym tych, które wymagały hospitalizacji przedstawia się następująco:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych SP ZOZ w Łapach
Miesiąc Liczba porad lekarskich udzielonych dzieciom Liczba porad dla dzieci zakończona wystawieniem skierowania do szpitala
lipiec 184 30
sierpień 121 22
wrzesień 163 20
SUMA 468 72

Z uwagi na zapisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zatem SP ZOZ w Łapach nie ma możliwości określenia, do którego podmiotu leczniczego pacjent zgłosił się ze skierowaniem celem hospitalizacji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące, czy w przypadku odwieszenia Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach będzie możliwa pełna diagnostyka i hospitalizacja małych pacjentów przyjętych na Oddział Dziecięcy:

W przypadku wznowienia działalności leczniczej Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach, możliwe będzie prowadzenie pełnej diagnostyki i hospitalizowania pacjentów przyjętych do oddziału tylko i wyłącznie w zakresie zachowawczym z uwagi na profil działalności, iż w ww. komórce brak jest zatrudnionych w ordynacji dziennej lekarzy innych, niż specjaliści w dziedzinie pediatrii. Pacjenci z urazami, bądź specjalistycznymi schorzeniami nadal będą przekazywani do szpitali o sprofilowanym lub wyższym stopniu zabezpieczenia.

4. Szczegółowe informacje dotyczące planowanego terminu wznowienia działania Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach.

Termin wznowienia funkcjonowania Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Łapach jest uzależniony od spełnienia warunków Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które głosi, że podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie pediatrii winny zapewnić: ,,1) równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) specjalista w dziedzinie pediatrii, albo 2) równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie pediatrii oraz równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem”.

W tym celu SP ZOZ w Łapach stale i aktywnie poszukuje pracowników oraz ogłaszała nowe konkursy ofert na udzielanie świadczeń w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć. W związku z powyższym, działalność Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach będzie wznowiona w momencie spełnienia wymagań kadrowych niezbędnych do udzielania świadczeń na tym Oddziale.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski
Starosta Powiatu Białostockiego

Materiały

Interpelacja
RP000392022​_interpelacja2.pdf 0.10MB
Odpowiedź
RP000392022​_Odpowiedź​_na​_interpelację2.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}