W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o Starostwie Powiatowym w Polskim Języku Migowym

Starostwo obsługuje mieszkańców 15 gmin wchodzących w skład Powiatu Białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów i Zawady. Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta.

Wideo

Starostwo Powiatowe w Białymstoku realizuje zadania powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie: komunikacji i transportu, edukacji, kultury fizycznej i ochrony zabytków, promocji i ochrony zdrowia, transportu zbiorowego, geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, administracji architektoniczno-budowlanej, zarządzania kryzysowego, ochrony praw konsumenta i promocji powiatu. 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ma główną siedzibę przy ulicy Borsuczej 2 w Białymstoku. Do głównej siedziby Urzędu mieszkańcy najczęściej przychodzą w sprawach związanych z:

  • rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy,
  • uzyskaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki,
  • wydawaniem kart wędkarskich, uzyskaniem zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu, zmianą użytku leśnego na rolny,  
  • postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług ,
  • zarejestrowaniem klubu sportowego  lub stowarzyszenia,
  • zgłaszaniem znalezionych przedmiotów.

Kancelaria Ogólna mieści się w pokoju nr 2 na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawia tablica informacyjna przy wejściu głównym, z oznaczeniem pięter, nazwami wydziałów i wskazaniem numerów pomieszczeń. Na drzwiach do pokoi umieszczone są tabliczki informacyjne z numerem pokoju, nazwą wydziału i osobami pracującymi w danym biurze. W urzędzie jest zapewniony dostęp do tłumacza języka migowego on-line (wideotłumacz). W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z podjazdu dla wózków od strony parkingu. Przy drzwiach zamontowany jest wideodomofon przez który należy skontaktować się z Kancelarią Ogólną. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się  w  przyziemiu budynku oraz na parterze. Przewijak dla niemowląt dostępny jest w toalecie dla niepełnosprawnych na parterze. 

Wydział Geodezji, katastru i Nieruchomości mieści się w Białymstoku pod adresem:

  1. W budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej przy ulicy Branickiego 13 – wydawanie map oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. 
  2. W budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Mickiewicza 3 – udostępnianie mapy zasadniczej, koordynacja sieci uzbrojenia terenu.

Poza główną siedzibą Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ulicy Borsuczej 2, działają jego filie w Łapach jako części wydziałów:

  1. W Centrum kształcenia Zawodowego przy ulicy Sikorskiego 15 – Filia Wydziału Komunikacji - rejestracja pojazdów.
  2. W budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Westerplatte 10 – Filia Wydziału Geodezji, katastru i Nieruchomości - wydawanie map oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie mapy zasadniczej. 

Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie internetowej: www.powiatbialostocki.pl, na stronie głównej w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”. Znajdują się tam też niezbędne informacje oraz dane kontaktowe.

W każdym z budynków, gdzie prowadzona jest obsługa mieszkańców Powiatu Białostockiego mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego, a w wyznaczonych okienkach do obsługi zamontowano pętle indukcyjne. Obecnie trwają prace związane z rozbudową i przebudową budynku Starostwa, aby urząd stał się przyjazny wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności znajdują się na stronie internetowej:  www.powiatbialostocki.pl, na stronie głównej oraz w zakładce „Kontakt/Dostępność”. 

Zachęcamy, aby przed wizytą w starostwie, najpierw wejść na stronę internetową: www.powiatbialostocki.pl  i w zakładce „Załatw sprawę” sprawdzić jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia danej sprawy. Znajdują się tam też numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych wydziałów. Swoje dokumenty można przesłać również elektronicznie poprzez skrzynkę e-PUAP. Można również napisać pismo i wysłać  je na adres: 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

Serdecznie zapraszamy

{"register":{"columns":[]}}