W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II Warsztaty „Zarządzanie Transportem Transgranicznym” i Konferencja kończąca Projekt Transgraniczny

Kończy się projekt „Cross-border Network for Suistainable Transport Governance” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020. Partnerami są: po stronie polskiej Powiat Białostocki (Beneficjent wiodący) i Gmina Gródek, a po stronie białoruskiej Grodnieński Rejonowy Komitet Wykonawczy i Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo – Budowlane „GRODNOOBLDORSTROJ”.

Warsztaty na sali konferencyjnej starostwa

W dniach 21 i 22 czerwca 2021 r. odbyła się II sesja warsztatów pod tytułem „Zarządzanie Transportem Transgranicznym”, realizowanych w ramach projektu pod nazwą „TRANSGRANICZNA SIEĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM” („Cross-border Network for Suistainable Transport Governance”) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020. Partnerami w Projekcie są: po stronie polskiej Powiat Białostocki (Beneficjent wiodący) i Gmina Gródek, a po stronie białoruskiej Grodnieński Rejonowy Komitet Wykonawczy i Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo – Budowlane „GRODNOOBLDORSTROJ”.

Warsztaty przeprowadzono w trybie zdalnym, ich organizatorem był Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Powiatu Białostockiego ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, radni Powiatu Białostockiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku i przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zaś ze strony białoruskiej przedstawiciele Rejonu Grodzieńskiego i Przedstawiciele KPPRB „Grodnoobłdorstroj”, Gminę Gródek reprezentowali Wójt Wiesław Kulesza i Przewodniczący Rady Gminy Gródek Wieczysław Gościk oraz pracownicy urzędu.

W ramach spotkania omawiano koncepcję zarządzania transportem transgranicznym oraz ustalenia, dotyczące dalszej współpracy w zakresie zrównoważonego transportu na obszarze pogranicza polsko-białoruskiego. Dyskutowano nad projektem dokumentów - Deklaracji Ideowej i Regulaminu Organizacyjnego Transgranicznej Sieci Zarządzania Transportem. Przedstawiono i przedyskutowano 6 studiów wykonalności dla ewentualnych dalszych drogowych projektów transgranicznych. Została zaprezentowana strona internetowa projektu, omówiono też możliwości i źródła finansowania przyszłych drogowych projektów transgranicznych.

Warsztaty zakończyły cykl dwóch spotkań pod tytułem „Zarządzanie Transportem Transgranicznym”. Pierwsze warsztaty zorganizowała strona białoruska w styczniu 21 r. 

24 czerwca 2021 r. odbyła się Konferencja kończąca Projekt, której organizatorem był Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Powiatu Białostockiego ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, radni Powiatu Białostockiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku i przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zaś ze strony organizatora przedstawiciele Rejonu Grodzieńskiego z Wicestarostami Walerym Bałaszowem i Lilią Szamatowicz, Przedstawiciele KUP „Grodnoobłdorstroj” z Dyrektorem Dmitrim Valkowiczem, Gminę Gródek reprezentowali Wójt Wiesław Kulesza i Przewodniczący Rady Gminy Gródek Wiaczesław Gościk oraz pracownicy urzędu. Strony dziękowały sobie za owocną współpracę i wyraziły chęć dalszego jej podtrzymywania oraz wspólnego uczestnictwa w przyszłych projektach.

W ramach Projektu rozbudowano 3 odcinki dróg w Polsce i na Białorusi:

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od granicy z Powiatem Sokólskim do skrzyżowania z drogą gminną w Bobrownikach, o łącznej długości 4 km 790 m – Inwestorem był Powiat Białostocki.
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach o łącznej długości 466 m – Inwestorem była Gmina Gródek.
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr H-6044 Svyatsk – Vasilevichi – Ostasha – Kadysh o łącznej długości 6 km 500 m – Inwestorem było Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo – Budowlane „GRODNOOBLDORSTROJ”, Republika Białoruś.
     

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}