W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dłuższy czas załatwiania spraw w Wydziale Architektury Starostwa

Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski podpisał zarządzenie, zgodnie z którym czas załatwienia spraw w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego może ulec wydłużeniu. Przyczyną jest duża zachorowalność pracowników na Covid-19 a także kwarantanny, na których przebywają pracownicy po kontakcie z osobą zakażoną. Zarządzenie obowiązuje od 9 listopada do 8 grudnia 2021 r.

kobieta w maseczce nakłada płyn dezynfekujący na ręce

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, tekst jedn. ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Powiatu Białostockiego, a w szczególności:

 1. wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,
 2. wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,
 3. zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 4. wydawanie zaświadczeń (w tym o samodzielności lokali, o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia),
 5. przeniesienia pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
 6. przeniesienia zgłoszeń robót budowlanych,
 7. postępowania w sprawie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 8. rejestracji i pieczętowania dzienników budowy/rozbiórki,

w okresie od 09 listopada 2021r. do 08 grudnia 2021r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 wyżej powołanej ustawy;

 • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
 • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

Jednocześnie przypominamy, że w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przyjmujemy tylko interesantów, umówionych wcześniej telefonicznie lub internetowo na konkretny dzień i godzinę. 
 

{"register":{"columns":[]}}