W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU - KORONAWIRUS

 

1

 

 

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

 

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego na podstawie Uchwały nr 456/2018/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 30 marca 2021 r.

 2021 – kwota dotacji w wysokości: 3.180.000,00 zł na zakup aparatów RTG dla szpitali:

 

1. Szpital im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie, ul. Wierzejewskiego 12 – 1 szt.

2. Szpital Kolejowy im. dr. m W.Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1 – 1 szt.

 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 480 mln zł. Okres realizacji 2020-2022

 
Spot informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI

 

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 480 mln zł, z czego 414 904,700 mln zł to środki europejskie, blisko 49 905,568 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15 189,732 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochronyjednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się so poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania sie wirusa

Okres realizacji: 2020-2022

 

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

 

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

 

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

 

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

 

Informacja na temat wsparcia otrzymanego w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

W ramach powyższego zadania zawarto umowy użyczenia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. na:

 1. Respirator Medumat Transport WM 9600 wraz z akcesoriami – 1 szt.
 2. Łóżko do intensywnej terapii8 FAMED LE-13 z materacem i szafką przyłóżkową – 2 szt.
 3. Kardiomonitor modułowy PHILIPS IntelliVue MX 550 z ekranem dotykowym 15” i modułem transportowym InelliVue MMx na podstawie jezdnej – 10 szt. Centrala monitorująca PHILIPS IntelliVue PIIC iX – 1 szt.
 4. Cyfrowy aparat RTG Samsung GM 85 – 2 szt.
 5. Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space – 40 szt.
 6. Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HUMID – BH wraz z akcesoriami – 10 szt.
 7. Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus – 25 szt.
 8. Defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji i kardiowersji 3 szt.
 9. Tomograf komputerowy TSX-303B/5k - 1 szt.
 10. Aparat RTG stacjonarny - 2 szt.
 11. Koncentrator tlenu - szt. 1
 12. Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej - szt. 1
 13. Aparat do RTG (przyłóżkowy mobilny) - szt. 1

oraz umowy darowizny na:

 1. Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego DAHUA 1 szt.
 2. Maski chirurgiczne 11 000 szt., gogle ochronne 200 szt.
 3. Kombinezony ochronne 50 szt., rękawiczki nitrylowe 10 000 szt., maski 15 000 szt.
 4. Pulsoksymetry 32 szt.
 5. Rękawiczki nitrylowe 30 000 szt.
 6. Gogle ochronne 440 szt.
 7. Przyłbice ochronne 500 szt.
 8. Maski KN95 6 000 szt.
 9. Kaniule donosowe 80 szt., 
 10. Układy oddechowe 50 szt.
 11. Echokardiograf Affiniti 70 - szt. 1
 12. Aparat do znieczuleń z wyposażeniem - szt. 2

 Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 02.02.2021 informujemy, że decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu w grudniu 2020 r. został zwiększony do 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Zdjęcia (27)

{"register":{"columns":[]}}