W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

E-zdrowie dla Mazowsza 2

logo

                     

 

Opis Projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

 

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Projektu  https://cyfryzacja.mazovia.pl/projekty/e-zdrowie-2/projekt-e-zdrowie-2.html.

 

Finansowanie projektu

Wartość projektu: 120 638 353,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 96 128 927,25 zł

 

Cel projektu

Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami medycznymi dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym bądź właścicielem.

 

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.
 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.
 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym SP ZOZ.
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.
 • Wojewódzki SZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego.
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
 • SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o..
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o..
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze k/Warszawy.
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o..
 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (Z dniem 1 kwietnia 2022 r. nastąpiło połączenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS).
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o..
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o..
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny.

 

Zadania do realizacji

 • Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta.
 • Opracowanie i wdrożenie e-usług e-korespondencja, e-ankieta, e-rejestracja, chat z lekarzem, e-zgoda.
 • Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz budowa archiwum długoterminowego realizującego obowiązek przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 29. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Repozytorium EDM będzie realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA oraz standardami udostępniania danych medycznych zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym co najmniej ze standardem DICOM w przypadku danych obrazowych.
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do nadzoru nad aparaturą medyczną.
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych.
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami.
 • Uruchomienie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania pacjentów.
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.
 • Rozbudowa systemu CASE wdrożonego w ramach programu E-zdrowie dla Mazowsza poprzez opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności z zakresu Business Intelligence, takich jak "kokpity menadżerskie" pomocne w bieżącym zarządzaniu podmiotami medycznymi.
 • Projekt i budowa Data Center na potrzeby udostępniania Partnerom usług chmurowych oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania oraz budowa sieci WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) w architekturze IP VPN, zapewniającej połączenia między Partnerami i Data Center.

 

{"register":{"columns":[]}}