W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

INWESTYCJE

2024

Mazowsze serce Polski

logo

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

I. „Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/3156/2024 zawartej w dniu 15.03.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 15.394.478,02 zł

2024 - środki własne w wysokości:  314.173,02 zł

Łącznie -  15.708.651,93 zł

 

II.  ”Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno- zabiegowego w  Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER"  Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie    

realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/3555/2024 zawartej w dniu 10.04.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 1.441.812,25 zł

2024 – środki własne w wysokości:  29.424,74 zł

Łącznie -  1.471.236,98 zł

 

 

Inwestycje dotyczące Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

I. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/3556/2024 zawartej w dniu 10.04.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 1.958.443,60 zł

2024 - środki własne w wysokości:  39.968,24 zł

Łącznie -  1.998.411,84 zł

 

Inwestycje dotyczące Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera  w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1:

I. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie- etap I dokumentacja” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/2099/2024 zawartej w dniu 01.03.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 196.000,00 zł

2024 - środki własne w wysokości:      4.000,00 zł

Łącznie -  200.000,00 zł

 

Inwestycje dotyczące Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12, Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 oraz Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera  w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1:

I. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.”  realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/2072/2024 zawartej w dniu 01.03.2024 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2024:

 1. Bieżnia elektryczna - 1 szt.
 2. Łóżko bariatryczne  - 2 szt.
 3. Videokolonoskop  - 2 szt.
 4. Videogastroskop - 2 szt.
 5. Procesor obrazu z wbudowanym źródłem światła - 1 szt.
 6. Wózek medyczny endoskopowy - 2 szt.
 7. Monitor LCD 24 cale - 1 szt.
 8. Klimatyzacja pomieszczeń pracowni endoskopowych i myjni - 2 szt.
 9. Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem - 1 kpl.
 10. Sfinkterometr - 1 kpl.

 

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 721.280,00 zł

2024 - środki własne w wysokości:    14.720,00 zł

Łącznie -  736.000,00 zł

 

 

Inwestycja dot. Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

I. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5798/2023 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 4 248 319,00 zł

2023 – środki własne w wysokości:  86 700,11 zł

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 17 975 850,66 zł

2024 – środki własne w wysokości:  366 854,10 zł

Łącznie: 22 677 723,87 zł

II.  „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1846/2023 z dnia 19.07.2023 r.  pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 – kwota dotacji w wysokości 1 471 703,00 zł

2023 – środki własne w wysokości 30 034,75 zł

 

2024 – kwota dotacji w wysokości 1 324 387,65 zł

2024 – środki własne w wysokości 27 028,32 zł

 

2025 – kwota dotacji w wysokości 1 017 796,01 zł

2025 – środki własne w wysokości 20 771,35 zł

 

2026 – kwota dotacji w wysokości 1 017 796,01 zł

2026 – środki własne w wysokości 20 771,35 zł

 

2027 – kwota dotacji w wysokości 1 017 796,01 zł

2027 – środki własne w wysokości 20 771,35 zł

 

2028 – kwota dotacji w wysokości 1 064 373,61 zł

2028 – środki własne w wysokości 21 721,91 zł

 

Łącznie kwota:  7 054 951,32 zł

 

Inwestycje dotyczące Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

II. Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1154/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 5 359 662,00 zł

2023 – środki własne w wysokości:   109 380,58 zł

Łącznie: 5 469 042,58 zł

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 18 453 989,00 zł

2024 – środki własne w wysokości:     376 611,23 zł

Łącznie: 18 830 600,23 zł

2023

Mazowsze serce Polski

logo

Inwestycja dot. szpitala w Konstancinie-Jeziornie oraz Pruszkowie

 

 

Projekt - Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Projekt "Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych" realizowanego w latach 2019-2022:

Zakres Projektu obejmuje informatyzację szpitali poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitali nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych realizowana na podstawie Umów:

a/. Umowa Nr W/UMWM-UF/UM/NW/352/2020 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości:   65 227,50 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 597 911,01 zł

2023 – kwota dotacji w wysokości: 796 219,49 zł

Łączna wartość dotacji: 1 459 358,00 zł

b/. Umowa Nr RPMA.02.01.01-14-c704/19-00 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości:   260 910,00 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 2 391 643,99 zł

2023 – kwota dotacji w wysokości: 3 184 878,03 zł

Łączna wartość dotacji: 5 837 432,02 zł

Zdjęcia

 

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

I. Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1857/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 539 858,90 zł

2023 – środki własne w wysokości:  150 140,77 zł

Łącznie: 689 999,67 zł

Zdjęcia

II.  Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5861/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 51 544,08 zł

2023 – środki własne w wysokości:  1 051,92

Łącznie: 52 596,00 zł

Zdjęcia

III. Wymiana stacji uzdatniania wody wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizacji szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/6366/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 148 384,74 zł

2023 – środki własne w wysokości:  3 028,26 zł

Łącznie: 151 413,00 zł

Zdjęcia

 

IV. Zakup macierzy serwerowej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/6726/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 142 044,33 zł

2023 – środki własne w wysokości:  2 898,86 zł

Łącznie: 144 943,20 zł

Zdjęcia

 

V. „Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego  na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie  – etap I dokumentacja” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7825/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 244 093,50 zł

2023 – środki własne w wysokości:  4 981,50 zł

Łącznie: 249 075,00 zł

 

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

I. Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1154/2023

zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 5 359 662,00 zł

2023 – środki własne w wysokości:   109 380,58 zł

Łącznie: 5 469 042,58 zł

Zdjęcia

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 18 453 989,00 zł

2024 – środki własne w wysokości:     376 611,23 zł

Łącznie: 18 830 600,23 zł

II. Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie - Jeziornie - etap I dokumentacja”, realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7353/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 72 926,70 zł

2023 – środki własne w wysokości:   1 488,30 zł

Łącznie: 74 415,00 zł

 

Inwestycja dot. Szpitali: w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 oraz w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75A

I. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1005/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z wyposażeniem – 1 szt.

2. Aparat do laseroterapii z wyposażeniem – 1 szt.

3. Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego – 1 szt.

4. Zestaw urządzeń do rehabilitacji ruchowej – 1 szt.

5. Zestaw osprzętu do rehabilitacji ruchowej –1 kpl.

6. Zestaw do terapii zaburzeń integracji sensorycznej z montażem – 1 kpl.

7. Aparat do elektrostymulacji – zestaw – 1 szt.

8. Defibrylator z wyposażeniem dodatkowym – 1 szt.

9. Wózek transportowy do przewozu pacjentów – 1 szt.

10. Stół do terapii ręki – 1 zest.

11. Aparat do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii z wyposażeniem – 3 szt.

12. Wielofunkcyjny spirometr diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z wyposażeniem – 1 szt.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 311 122,16 zł

2023 – środki własne w wysokości:    6 349,43 zł

Łącznie: 317 471,59 zł

Zdjęcia

 

Inwestycja dot. Szpitala w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20:

I. „Zakup materacy przeciwodleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20” realizowanego na podstawie Umowy Nr

 W/UMWM-UU/UM/NW/1002/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 59 374,12 zł

2023 – środki własne w wysokości:  1 211,72 zł

Łącznie: 60 585,84 zł

Zdjęcia

 

II. „Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1001/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 46 914,17 zł

2023 – środki własne w wysokości:  957,43 zł

Łącznie: 47 871,60 zł

Zdjęcia

 

III. „Remont schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/2728/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 154 262,89  zł

2023 – środki własne w wysokości:   3 148,22 zł

Łącznie: 157 411,11  zł

Zdjęcia

 

IV. Remont zalanych pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Warszawie realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5219/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 40 983,60,00 zł

2023 – środki własne w wysokości:  836,40 zł

Łącznie: 41 820,00 zł

Zdjęcia

 

V.  Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5860/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 14 464,80 zł

2023 – środki własne w wysokości:  295,20 zł

Łącznie: 14 760,00 zł

Zdjęcia

 

VI. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5798/2023 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 4 248 319,00 zł

2023 – środki własne w wysokości:  86 700,11 zł

 

2024 - kwota dotacji  w wysokości: 17 975 850,66 zł

2024 – środki własne w wysokości:  366 854,10 zł

Łącznie: 22 677 723,87 zł

 

VII.  „Zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala św. Anny w Warszawie”  realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/8564/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 2023 - kwota dotacji  w wysokości:  1 002 939,84 zł

2023 – środki własne w wysokości:       20 468,16 zł

Łącznie: 1 023 408,00  zł

Zdjęcia

 

Inwestycja dot. Szpitala w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1:

I. „Zakup aparatu do badan okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/689/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 42 160,58 zł

2023 – środki własne w wysokości:     860,42 zł

Łącznie: 43 021,00 zł

Zdjęcia

 

II. „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie" realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/1148/2023 zawartej, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 6 763 134,59 zł

2023 – środki własne w wysokości:   138 023,16 zł

Łącznie: 6 901 157,75 zł

Zdjęcia

 

III.  Zakup sprzęt rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/6359/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 

Wykaz sprzętu:

 1. Zestaw do laseroterapii skaner – 1 kpl.
 2. Zestaw do magnetoterapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości – 1 kpl.
 3. Bieżnia z poręczami do ćwiczeń – 1 kpl.

2023 - kwota dotacji  w wysokości: 68 423,60,00 zł

2023 – środki własne w wysokości:  1 396,40 zł

Łącznie:  69 820,00 zł

Zdjęcia

 

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz Szpitala św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

I. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. realizowanego na podstawie  Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5851/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.  zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Wykaz sprzętu i aparatury:

 1. Aparat do kriochirurgii z wyposażeniem– 1 szt.
 2. Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej – 1 kpl
 3. Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z dopuszczalnym obciążeniem statycznym 350 kg z oprzyrządowaniem  – 1 szt.
 4. Lampa operacyjna trójramienna bezcieniowa z kamerą – 1 szt.
 5. Zestaw do operacji endoskopowych wraz z narzędziami do endoskopii  – 1 kpl.
 6. Napęd chirurgiczny do dużych kości– 1 kpl.
 7. Wózek anestezjologiczny – 1 szt.
 8. Licencja na podłączenie duplikatora płyt-  1 szt.
 9. Zestaw do operacji artroskopowych wraz z narzędziami do artroskopii  – 1 kpl.

2023 - kwota dotacji  w wysokości:  1 229.320,24 zł

2023 – środki własne w wysokości:   25.088,17 zł

Zdjęcia

 

2022

Mazowsze serce Polski

logo

 

Inwestycja dot. szpitala w Konstancinie-Jeziornie oraz Pruszkowie

 

Projekt - Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Projekt "Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych" realizowanego w latach 2019-2022:

Zakres Projektu obejmuje informatyzację szpitali poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitali nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.

I. Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UF/UM/NW-/352/2020 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 65 227,50 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 1 394 159,80 zł

Zdjęcia

Łączna wartość dotacji: 1 459 387,30 zł

 

Nr RPMA.04.02.00-14-i302/20, pt. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42”.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie”.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.2. Efektywność Energetyczna. Projekt polega na realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Grupą docelową są użytkownicy obiektu i mieszkańcy Miasta, którzy skorzystają z poprawy jakości powietrza.


Beneficjent:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu:  3 090 542,29 zł

Wysokość dofinansowania:   1 206 159,48 zł

Poziom dofinansowania: 80%

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022

 Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie poprzez redukcję emisji powierzchniowej, pochodzącej z budynku użyteczności publicznej dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej ww. budynku.

 W cel bezpośredni wpisują się postawione cele szczegółowe:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
 • poprawa atrakcyjności  miasta uzdrowiskowego Konstancina-Jeziorny oraz Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer”

Zakres rzeczowy:

W celu osiągnięcia postawionych celów, realizacja projektu polega na:

 • termomodernizacji ścian budynku i dachu  
 • wymiana drewnianych okien zewnętrznych
 • modernizacji instalacji ogrzewania
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku

  Planowane efekty ekologiczne, zgodne z umową o dofinansowanie to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  – 2 366,46 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 171,51 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 45,19  MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych -
  828 505,41 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  - 162,67 tony równoważnika CO2/rok

 

Inwestycje dot. Szpitala św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

I. „Zakup stacjonarnego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby montażu przedmiotowego aparatu w Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6501/2022 zawartej w dniu 21 września 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 2.548.000,00 zł

Zdjęcia

II. „Zakup automatycznej nagrywarki płyt na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z parametryzacją dla Szpitala  św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/5775/2022 ze zmianami zawartej w dniu 29 sierpnia 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 21.560,00 zł

Zdjęcia

III. „Usunięcie awarii hydraulicznej w budynku Szpitala św. Anny w Warszawie” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6650/2022 zawartej w dniu 27 września 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 58.800,00 zł

IV. „Remont pomieszczeń kuchennych Oddziału Chirurgii Urazowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6414/2022 zawartej w dniu 16 września 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 110.495,00 zł

Zdjęcia

V. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/7086/2022 zawartej w dniu 27.10.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 2022 - kwota dotacji w wysokości  583.590,00 zł

 

Inwestycje dot. Szpitala św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

I. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym

i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w szpitalu św. Anny w Warszawie – etap I dokumentacja" realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4795/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 490.000,00 zł

II.  „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania po zlikwidowanym prosektorium na potrzeby magazynowe w szpitalu św. Anny w Warszawierealizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4792/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości 637.000,00 zł

Zdjęcia

III. „Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4797/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości 490.980,00 zł

IV.  „Przebudowa szatni pracowniczych oraz węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie”  realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4793/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 857.779,30 zł

Zdjęcia

 

V. „Usunięcie awarii Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie”  realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7662/2022 zawartej w dniu 13.12.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji w wysokości  753.375,00 zł

Zdjęcia

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

I. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z  zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie:

2021 - kwota dotacji w wysokości:  2 613 972,24 zł

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 29 384 733,50 zł (w tym; 11 641 229,99 zł środki niewygasające z upływem roku 2021 oraz 17 743 503,51 zł środki na rok 2022)

Łączna kwota dotacji: 31 998 705,74 zł

Łączna wartość wkładu podmiotu leczniczego: 653 234,83 zł.

Całkowita wartość inwestycji 32 651 940,57 zł.

Zdjęcia

 

II. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4226/2021 zawartej w dniu 2 lipca 2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 2 787 623,26 zł (w tym; 2 571 095,03  zł środki niewygasające z upływem roku 2021 oraz 216 528,23 zł środki na rok 2022)

Łączna kwota dotacji: 2 787 623,26 zł

Całkowita wartość inwestycji 2 844 513,24 zł.

Zdjęcia

 

III. Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UUUM//NW/1695/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 670 859,00zł

IV. Adaptacja sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – dokumentacja realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1722/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 235 200,00 zł

V. Przebudowa Sali gimnastycznej na terenie  Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12”  realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1711/2022 zawartej wpomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 396 287,50 zł

Zdjęcia

VI. Zakup urządzeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/984/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 121 520,00 zł

VII. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1256/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 1 760 080,00zł

Zdjęcia

 

 

logo

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

Nr RPMA.04.02.00-14-i302/20, pt. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42”.

I. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42” realizowanego na podstawie Umów:

a/.Umowa Nr W/UMWM-UF/UM/NW/960/2021 zawartej w dniu 09 czerwca 2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości: 1 834 053,13 zł

b/. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-I302/20 zawartej w dniu 10.08.2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości:  1 206 159,48 zł

Całkowita wartość inwestycji 3 053 642,28 zł.

Zdjęcia

Inwestycja dot. Szpitala w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1:

I. „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UU/NW/177/2020 zawartej  11 lutego 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 1 586 114,75 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 6 457 777,80 zł (w tym: 2 948 744,49 zł – środki niewygasające z upływem roku 2021 oraz 3 509 033,31 zł środki na rok 2022)

Łączna wartość dotacji: 8 043 892,55 zł

Łączna wartość wkładu podmiotu leczniczego: 248 780,18 zł

Całkowita wartość inwestycji 8 292 672,73 zł.

Zdjęcia

 

II. Przeniesienie rozdzielni głównej Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1719/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 – kwota dotacji w wysokości: 735 000,00 zł

III. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie – I etap dokumentacja realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UUUM/NW/1715/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości: 147 000,00 zł

IV. „Zakup monitora do wieży endoskopowej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6844/2022 zawartej w dniu 13.10.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 

 2022 - kwota dotacji w wysokości  31.360,00 zł

 

V. „Przebudowa wejścia głównego do Szpitala Kolejowego – w związku z Covid-19” realizowana na podstawie Umowy Nr 47/COVID-19/2022 zawartej w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji w wysokości 380.000,00 zł

VI. „Wymiana instalacji głównego poziomu wody zimnej oraz zasilenia hydrantów w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie” realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/7275/2022 zawartej w dniu 16.11.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 2022 - kwota dotacji w wysokości 68.707,80 zł

 

VII. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” realizowana na podstawie Umowy Nr 1/14/58/2022/726/626 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej zawarta pomiędzy Skarbem Państwa  – Minister Zdrowia,  a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji w wysokości 399 459,92 zł

2022 – wkład własny w wysokości    1 845,00 zł        

 

 

 

Zdjęcia (84)

2021

Mazowsze serce Polski

 

Inwestycja dot. Szpitala w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

I. „Zakup kompletu lamp do lasera holmowego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4838/2021

 zawartej w dniu 23 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 39.200,00 zł (współczynnik 0,98)

 II. „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UU/NW/177/2020 zawartej  11 lutego 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 7.709.673,68 zł (współczynnik 0,97)

 III. „Wymiana instalacji głównego poziomu wody zimnej i zasilania hydrantów w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/6369/2021   zawartej w dniu 08 października 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 -  kwota dotacji w wysokości: 117.600,00 zł (współczynnik 0,98)

 IV. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie: , realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6126/2020 zawartej w dniu 20 września 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 -  kwota dotacji w wysokości: 964.320,00 zł (współczynnik 0,98)

 

 Inwestycja dot. Szpitala w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20:

I. „Zakup respiratora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4207/2021 zawartej w dniu 19 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 68.600,00 zł (współczynnik 0,98)

 II. „Zakup sterylizatora parowego dla   Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/309/2021 zawartej w dniu 05 marca 2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 -   kwota dotacji w wysokości:  352.800,00 zł (współczynnik 0,98)

III. „Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego dla  Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/509/2021 zawartej w dniu 25 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 340.000,00 zł (współczynnik 0,98)

 IV. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie – Budynek A’” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/3534/2020 zawartej w dniu 21 sierpnia 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 2.478.201,59 zł (współczynnik 0,97)

 V. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie”  realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/6123/2021 zawartej w dniu 29 września 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 -   kwota dotacji w wysokości:  1.363.087,57 zł (współczynnik 0,98)

VI. „Zakup automatycznej myjni-dezynfektora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny W Warszawie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/6456/2021 zawartej w dniu 15 października 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 260.183,30 (współczynnik 0,98)

VII. „Remont po zalaniu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii oraz remont pomieszczenia agregatu prądotwórczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/6231/2021 zawartej w dniu 28 września 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 117.600,00 zł (współczynnik 0,98)

 

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:

I. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z  zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/1169/2021 zawartej w dniu 17 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 - kwota dotacji w wysokości: 12.712.290,24 zł (współczynnik 0,98)

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 17.753.530,76 zł (współczynnik 0,98)

 II. „Remont dachu na budynku odpadów medycznych na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/6230/2021 zawartej w dniu 30 września 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 85.260,00 zł (współczynnik 0,98)

III. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/6128/2021 zawartej w dniu 28 września 2021 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 364.841,45 zł (współczynnik 0,98) 

 

Inwestycja dot.

Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12,

Szpitala Kolejowego w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

I. ”Zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/1453/2021 zawartej w dniu 24 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości 238.295,53 zł – (współczynnik 0,98)

II. ”Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego na podstawie Uchwały nr 456/2018/21 Zarządy Województwa Mazowieckiego  z dnia 30 marca 2021 r.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 3.226.599,87,00 zł 

 

Inwestycja dot.

Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12,

Szpitala Kolejowego w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1,

Szpitala w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

I. ”Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/352/2020 zawartej w dniu 12 lutego 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 842.753,03 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 524.356,75 zł

 

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

I.„Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/431/2020 zawartej w dniu 12 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota  dotacji ze środków budżetu Województwa w wysokości 1 834 491,91 zł 

 

Umowa nr RPMA.04.02.00-14-i302/20 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-200.

Kwota dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wysokości  1.206.159,48 zł

 

II. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Chylicach” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/2612/2021 zawartej w dniu 31 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 1. System diagnostyczny DIERS
 2. Zestaw RECORD WORKSTATINPROFFESION
 3. Aparat USG

  2021 – kwota dotacji w wysokości 666.400,00 zł (współczynnik 0,98)

 

I.„STOCER DLA DZIECI – AKTYWNA STREFA NAUKOWO-SPORTOWA” realizowanego na podstawie

Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/130/2021  zawartej w dniu 08 lutego 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Projekt realizowany ze środków otrzymanych od Województwa:

„Zadanie realizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza”.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 526.000,00 zł

Zdjęcia (24)

2020

Mazowsze serce Polski

Inwestycja dot. Szpitala w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20:

I. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/NW/3534/2020 zawartej w dniu 21 sierpnia 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 -   kwota dotacji w wysokości:  141.382,00 zł (współczynnik 0,97)

II. „Zakup pompy endoskopowej dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/1066/2020 zawartej w dniu 27 maja 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości:    14.296,60 zł (współczynnik 0,97)

III. „Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Warszawie przy ul. Barskiej” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/708/2020 zawartej w dniu 27 kwietnia 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 140.424,45 zł (współczynnik 0,97)

IV. „Zakup automatycznej myjni do endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20” realizowanego na podstawie Umowy Nr  W/UMWM-UU/UM/NW/4066/2020 zawartej w dniu 9 października 2020 r. pomiędzy  Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości 101.815,88 zł (współczynnik 0,97)

V. „Zakup koncentratora tlenu dla Szpitala św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20” realizowanego na podstawie Umowy NR W/UMWM-UU/NW/4623/2020 zawartej w dniu 03 listopada 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 78.085,00 zł (współczynnik 0,97)

 

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12:

I. „Zakup i montaż kriokomory wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji  STOCER Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 ”, realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/513/2020 zawartej w dniu 26 marca 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 -  kwota dotacji w wysokości:  197.705,40,00 zł (współczynnik 0,97)

  II. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja”, realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM/-UU/NW/175/2020 zawartej w dniu  11 lutego 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości:  28.635,00 zł (współczynnik 0,97)

2021 – kwota dotacji w wysokości: 248.797,14 zł (współczynnik 0,97)

III. „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum  Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/3516/2020 zawartej w dniu 21 sierpnia 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 109.788,48 zł (współczynnik 0,97)

IV. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I  dokumentacja” realizowanego na podstawie Umowy Nr 179/UMWM/09/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 17 września 2019r , pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019 -  kwota dotacji w wysokości:  19 400,00 zł (współczynnik 0,97)

2021 -   kwota dotacji w wysokości 241 173,00 zł (współczynnik 0,97)

V. „Remont basenu hydroterapii w budynku głównym szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/3955/2020 zawartej w dniu 25 września 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 143.649,23 zł (współczynnik 0,97)

  

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

I. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 – etap I dokumentacja” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/431/2020 zawartej w dniu 12 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości 35 793,00 zł (współczynnik 0,97)

II. „Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 – etap I dokumentacja” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/1298/2020 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 240 409,65 zł (współczynnik 0,97)

 

Inwestycja dot. Szpitala w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1:

I. Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro)  -realizowanego na podstawie Umowy Nr 183/UMWM/09/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 20 września 2019 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 -  kwota dotacji w wysokości: 4 716 207,29 zł (współczynnik 0,97)

II. „Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/ZD/3780/2020 zawartej w dniu 24 września 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 200.000,00 zł

III. „Remont pokrycia dachowego oraz orynnowania na budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/3372/2020 zawartej w dniu 10 sierpnia 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2020 – kwota dotacji w wysokości: 68.376,50 zł (współczynnik 0,97)

 IV. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19”

2020 - kwota dotacji w wysokości:  72.570,00 zł

Zdjęcia (19)

2019

Mazowsze serce Polski

 

Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie ( I piętro)

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 183/UMWM/09/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 20 września 2019r, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       135 800,00  zł (współczynnik 0,97)

135 800,00 zł (dotacja) + 4 200,00 zł (wkład własny) = 140 000,00 zł

 

 Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I  dokumentacja

Projekt realizowanego na podstawie Umowy Nr 179/UMWM/09/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 17 września 2019r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019 -  kwota dotacji w wysokości:     19 400,00 zł (współczynnik 0,97)

19 400,00 zł (dotacja) + 600,00 zł (wkład własny) = 20 000,00 zł

2020 -  kwota dotacji w wysokości:     271 600,00 zł (współczynnik 0,97)

271 600,00 zł (dotacja) + 8 400,00 zł (wkład własny) = 280 000,00 zł

 

 Zakup serwera dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 166/UMWM/08/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 03 września 2019r, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       194 000,00  zł (współczynnik 0,97)

194 000,00 zł (dotacja) + 6 000,00 zł (wkład własny) = 200 000,00 zł

 

 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 157/UMWM/07/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 29 lipca 2019r, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       5.000.000,00 zł (współczynnik 0,97)

5 000 000,00 zł (dotacja) + 179 446,08 zł (wkład własny) = 5 179 446,08 zł

 

 „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER. Sp. z o. o.”

Inwestycja dot. Szpitali: w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 90/UMWM/04/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 30 kwietnia 2019r , ze zmianami, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019-   kwota dotacji w wysokości:       4 522 539,00  zł (współczynnik 0,97)

4 522 539,00 zł (dotacja) + 139 872,34 zł (wkład własny) = 4 662 411,34 zł

 

„Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 ”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 77/UMWM/03/2019/NW-I-I/D zawartej w dniu 29 marca 2019r , , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2019 -  kwota dotacji w wysokości:     121 250,00 zł (współczynnik 0,97)

121 250,00 zł (dotacja) + 3 750,008 zł (wkład własny) = 125 000,00 zł

 

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie"

 Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 25/UMWM/03/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 16 marca 2017r , ze zmianami, pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017-   kwota dotacji w wysokości:       23.270,00 zł (współczynnik 0,95)

23.370,00 zł (dotacja) + 1.230,00 zł (wkład własny) = 24.600,00 zł

2018-   kwota dotacji w wysokości:       37 818,76 zł (współczynnik 0,95)

37 818,76 zł (dotacja) + 1.990,48 zł (wkład własny) = 39 809,24 zł

2019-   kwota dotacji w wysokości:       2 684 082,18 zł (współczynnik 0,95)

2 684 082,18 zł (dotacja) + 141 267,48 zł (wkład własny) = 2 825 349,66 zł

Zdjęcia (12)

2018

Mazowsze serce Polski

 

"Zakup napędów chirurgicznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12"

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 181/UMWM/09/2018/NW-I-I/D z dnia 16.10.2018r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  226.495,00 zł (współczynnik 0,97)

 

 "Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 i w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1"

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 115/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 18.07.2018r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  2.949.943,00 zł (współczynnik 0,97)

Zakres rzeczowy zadania pn. „Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego

Centrum Rehabilitacji  Stocer Sp. z o.o.” realizowanego w roku 2018.

      1. Napędy ortopedyczne do chirurgii ortopedycznej i urazowej 3 szt.

      2. Wieża artroskopowa  1 szt.

      3. Respirator 5 szt.

      4. Ekran do podglądu zdjęć RTG 2 szt.

      5. Łóżko ortopedyczne przeznaczone dla pacjentów z bardzo dużą nadwagą 4 szt.
      6. Podnośnik dla pacjentów z wysoką nadwagą  - szt. 4

      7. Aparat do znieczulania ogólnego 2 szt.

      8. Stół operacyjny z przystawką ortopedyczna wyciągową 1 szt.

      9. Pozycjoner do zabiegów wykonywanych na stawie kolanowym 1 szt.

    10. Aparat do operacji w niedokrwieniu 1 szt.

    11. Lodówka do przechowywania krwi 1 szt.

    12. Zamrażarka do przechowywania osocza 1 szt.

    13. Łóżka szpitalne 10 szt.

    14. Wózek do transportu chorych  leżących 2 szt.

    15. Szynę CPM ORTOFLEX L1 do biernej mobilizacji kończyny dolnej 3 szt.

    16. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 3 szt.

    17. Wieża laparoskopowo-endoskopowa w standardzie full HD lub wyższym (insuflator, sterownik kamery,

          monitor, źródło światła, wózek, kamera endoskopowa, kamera laparoskopowa) wraz z dwoma

          cyfrowymi ureterorenoskopami i wideorejestratorem 1 szt.

    18. Optyka laparoskopowa 30 stopni 2 szt.

    19. Laser holmowy o mocy minimum 60 W wraz z kompletem włókien 1 szt.

    20. Giętki ureterorenoskop optyczny z kompletem kleszczy 1 szt.

    21. Zestaw do przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) 1 szt.

    22. Zestaw do przezskórnej nefrolitotrypsji (miniPCNL) 1 szt.

    23. Urządzenie do litotrypsji wykorzystujące połączenie efektu ultradźwiękowego i mechanicznego 1 szt.

    24. Ureterorenoskop sztywny wraz z kompletem kleszczy 1 szt.

    25. Resektoskop urologiczny monopolarny z opcją elektroresekji laserowej 2 szt.

    26. Cystoskop sztywny 2 szt.

    27. Uretrotom optyczny 1 szt.

    28. Cystoskop giętki z kompletem kleszczy 1 szt.

Wzrost bezpieczeństwa pacjenta, podwyższenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawa jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym

 

"Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1"

Projekt zrealizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 152/UMWM/09/2017/NW-I-I/D z dnia 05.10.2017 roku, Aneks 1/2017 z dnia 08.12.2017r, Aneks 2/2018 z dnia 19.02.2018r zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 – kwota dotacji w wysokości: 191.594,48 zł. (współczynnik 0,96)

191.594,48 zł (dotacja) + 7.983,11 zł (wkład własny) = 199.577,59 zł

 W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do uruchomienia Pracowni Endoskopowej, Rentgenodiagnostyki jak też Przychodni Specjalistycznej. Niniejsze zadanie trwale przyczyniło się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności.  Przebudowa pozwoliła na polepszenie warunków przebywających w pomieszczeniach Poradni oraz Przychodni  pacjentów, modernizacja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak też  personelu,  ponadto stan infrastruktury technicznej w szpitalu jest na dużo wyższym poziomie aniżeli przed modernizacją.

 

”Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”

Projekt zrealizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 64/UMWM/04/2018/NW-I-I/D z dnia 17.04.2018 roku, Aneks 1/2018 z dnia 28.05.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 – kwota dotacji w wysokości: 3.648.000,00 zł. (współczynnik 0,97)

   Poprawa warunków pobytu pacjentów i personelu w obiektach Szpitala oraz ogólnego wizerunku Szpitala. Szpital swoim oddziaływaniem obejmuje powiat pruszkowski i jest jedyną tego typu jednostką o tak szerokim i kompleksowym zakresie oferowanej opieki zdrowotnej w powiecie. Realizacja inwestycji przyczyni się do utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług medycznych w Szpitalu. Realizacja inwestycji pozwoli również na pozytywne postrzeganie Szpitala, jako placówki oferującej dostęp do świadczeń medycznych w najwyższym standardzie dzięki poprawa warunków świadczenia usług medycznych.

 

”Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”

Projekt zrealizowany na podstawie umowy Nr 65/UMWM/04/2018/NW-I-I/D z dnia 17.04.2018r, Aneks 1/2018 z dnia 12.06.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  586.214,40 zł (współczynnik 0,97)

  Zadanie ma na celu poprawę warunków udzielania świadczeń medycznych w ramach Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii, zlokalizowanych na parterze budynku Interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. W ramach zadania w Pracowniach zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa, a także okładziny ścian i sufitów. Ze ścian i podług usunięte zostaną stara glazura i terakota, a w ich miejsce położona wykładzina PCV. Położone na nową mają zostać wszystkie tynki i farby oraz instalacja elektryczna i oświetlenie w technologii LED. Płytą na stelażu osłonięte zostaną elementy infrastruktury c.o. i c.w.u. Zainstalowane zostanie również klimatyzacja umożliwiająca pracę sprzętu medycznego w odpowiedniej temperaturze. Łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń to ≈ 32m2. Projekt obejmuje również zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego w tym aparatu echokardiograficznego, mobilnego systemu do wykonywania badań EKG w czasie badania, pompy infuzyjnej, sprzętu do reanimacji oraz wyposażenia w postaci m.in. zestawu komputerowego, biurka, szafek medycznych, łóżek do badań.

 

"Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32-warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb pracowni TK w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1"

Projekt zrealizowany na podstawie umowy Nr 97/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 20.06.2018r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2018 -  kwota dotacji w wysokości:  2.400.000,00 zł (współczynnik 0,97)

 Zwiększenie dostępności do specjalistycznych badań, poprawa warunków świadczenia usług medycznych. Poprawa warunków pobytu pacjentów i personelu w obiektach Szpitala oraz ogólnego wizerunku Szpitala. Szpital swoim oddziaływaniem obejmuje powiat pruszkowski i jest jedyną tego typu jednostką o tak szerokim i kompleksowym zakresie oferowanej opieki zdrowotnej w powiecie. Realizacja inwestycji przyczyni się do utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług medycznych w Szpitalu. Realizacja inwestycji pozwoli również na pozytywne postrzeganie Szpitala, jako placówki oferującej dostęp do świadczeń medycznych w najwyższym standardzie dzięki poprawie warunków świadczenia usług medycznych.

 

Zdjęcia (16)

2017

Mazowsze serce Polski

 

”Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa szatni pracowniczej, oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej – etap dokumentacja w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

Projekt realizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 64/UMWM/10/2017/NW-I-I/D z dnia 24.11.2017 roku

2017 – kwota dotacji w wysokości: 161.412,43 zł.

161.412,43 zł (dotacja) + 6.725,52 zł (wkład własny) = 168.137,95 zł

W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowy budynku szatni pracowniczej oraz utworzenia infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej.  Dokumentacja uwzględniała będzie przebudowę parteru budynku dla utworzenia w nim zespołu poradni specjalistycznych, adaptację poddasza na cele administracyjno-biurowe, urządzenie dojazdu do budynku bramą nr „3” wraz z parkingiem, budowę budynku szatni pracowniczej wraz z wymaganą infrastrukturą sanitarną oraz rozbiórkę budynku prosektorium w celu przygotowania powierzchni na utworzenie infrastruktury strefy wejściowej do Przychodni Specjalistycznej, zapewniającej odpowiednią ekspozycję obiektu, wyposażoną w elementy małej architektury

 

„Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 163/UMWM/10/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 30.10.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 826.560,00 zł

826.560,00 zł (dotacja) + 34.440,00 zł (wkład własny) = 861.000,00 zł

Zapewnienie szybkiej i sprawnej diagnostyki pacjentów.

 

”Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1

Projekt realizowany na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 152/UMWM/09/2017/NW-I-I/D z dnia 05.10.2017 roku

2017 – kwota dotacji w wysokości:     3.990,83 zł.

3.542,40 zł (dotacja) + 147,60 zł (wkład własny) = 3.690,00 zł

W ramach zadania wykonana została przez konsultanta technicznego dokumentacja przetargowa w tym opis przedmiotu zamówienia, kosztorys inwestorski wykonania modernizacji i adaptacji pomieszczeń w ramach Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Przychodni Specjalistycznej. Na bazie przygotowanej dokumentacji przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac ogólnobudowlanych dla tej inwestycji.

 

„Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 i w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 85/UMWM/07/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 27.07.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 1.800.000,00 zł

1.797.397,53 zł (dotacja) + 89.398,37 zł (wkład własny) = 1.886.795,90 zł

1. wzrost jakości świadczeń medycznych/ wykonywanych zabiegów i badań

2. wzrost liczby pacjentów poddanych specjalistycznym badaniom medycznym

3. skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania medyczne, diagnostykę i terapię

4. wzrost bezpieczeństwa pacjenta, podwyższenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawa jakości i efektywności

 

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Szpitalu w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 i w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 87/UMWM/07/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 27.07.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 1.000.000,00 zł

1.000.000,00 zł (dotacja) + 181.962,85 zł (wkład własny) = 1.181.962,85 zł

Wzrost bezpieczeństwa danych osobowych (dane wrażliwe) pacjentów

Wzrost poziomu jakości obsługi i satysfakcji pacjentów

 

”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Etap I dokumentacja”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 81/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 20.07.2017r, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017 -  kwota dotacji w wysokości:  96.642,76 zł

96.642,76 zł (dotacje) + 976,19 zł (wkład własny) = 97.618,95 zł

W ramach zdania wykonana została dokumentacja projektowa (wraz z opracowaniami niezbędnymi do jej sporządzenia) konieczna do wykonania prac mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej terenu Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie, poprawy stanu technicznego infrastruktury Szpitala i utrzymania budynków oraz pełnego wykorzystania budowanej przez powiat pruszkowski sieci komunalnej kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane usunięciem istniejących kolizji i połączeń kanałów ściekowych i deszczowych na terenie Szpitala, udrożnienie kanałów zatopionych oraz budowę sieci na obszarach pozbawionych kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem ich  do istniejącej sieci oraz planowanej w realizacji Powiatu budowy 4 przyłączy studni na terenie Szpitala.

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr 25/UMWM/03/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 16.03.2017r , Aneks nr 1/2017 z dnia 14.09.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017-   kwota dotacji w wysokości:       23.270,00 zł

23.370,00 zł (dotacja) + 1.230,00 zł (wkład własny) = 24.600,00 zł

Wykonanie koncepcji pozwoliło na wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji ( będzie stanowić Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. opis przedmiotu zamówienia)

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 13/UMWM/02/2017/NW-I-I/D zawartej w dniu 10.02.2017r , pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2017- kwota dotacji w wysokości: 670.000,00 zł

670.000,00 zł (dotacja) + 50.814,29 zł (wkład własny) = 720.814,29 zł 

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej związane z koniecznością wydzielenia i oddymiania klatek, wykonaniem wewnętrznych ścian działowych wraz z montażem ślusarki oraz zmianą lokalizacji i wymiarów okien i drzwi w ścianie zewnętrznej, a także niezbędne roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego pacjentów oraz pracowników Szpitala. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 lipca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zdjęcia (12)

{"register":{"columns":[]}}