W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

HISTORIA

  • SZPITAL IM. PROF. M. WEISSA

Historia Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” SPZOZ rozpoczyna się po drugiej wojnie światowej, kiedy to do budynków na terenie Konstancina przeniesiono, spalony w Powstaniu Warszawskim Szpital Św. Ducha.

W 1948 roku powołano samodzielny szpital chirurgii kostnej, który w 1949 roku przekształcono w stołeczny ośrodek rehabilitacji. Budynki zostały przystosowane i wyposażone w sprzęt oraz pomoce do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, a hospitalizowanym dzieciom zapewniono warunki do nauki.

Powstał oddział dla leczenia urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz Przychodnia Przyszpitalna, która objęła pacjentów stałą kontrolą. W 1954 roku utworzono oddział operacyjny dla potrzeb chirurgii rekonstrukcyjnej.

Z czasem powstały oryginalne pracownie, zespoły badawcze i terapeutyczne, składające się z lekarzy, terapeutów, psychologów, socjologów i pedagogów. W 1959 roku rozpoczęto budowę nowych obiektów. W 1961 roku na bazie Szpitala powołano Katedrę Rehabilitacji Warszawskiej Akademii Medycznej, która objęła szkoleniem studentów medycyny.

Oprócz dodatkowych miejsc szpitalnych powstały nowe baseny, sale terapeutyczne i gimnastyczne, nowoczesny blok operacyjny, pracownie i laboratoria oraz dział terapii zajęciowej.

Od grudnia 1998 roku Centrum Rehabilitacji przekształciło się w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W tym okresie Szpital posiadał 18 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w Konstancinie-Jeziornie, Królewskiej Górze oraz w Warszawie. Od roku 2000 Dyrekcja Szpitala rozpoczęła modernizację i remonty budynków oraz zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego.

Po śmierci prof. Mariana Weissa ogromny wkład w kontynuację i dalszy rozwój STOCER mieli kolejni dyrektorzy szpitala: prof. Jan Haftek, prof. Jerzy Kiwerski, dr n. med. Janusz Garlicki, mgr Waldemar Rybak, dr n. med. Paweł Baranowski oraz inż. Piotr Papaj.

Dnia 1 kwietnia 2011 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego działalność Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" SPZOZ przejęło Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.

Dnia 1 lipca 2016 roku, nastąpiło połączenie Spółki (STOCER) ze Spółką  Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. (MSCU) z siedzibą w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, 02-315 Warszawa.

Celem połączenia ww. Spółek z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności – jako podmiotów leczniczych – było utworzenie na Mazowszu podmiotu o największych kompetencjach w obszarze traumatologii i ortopedii (w szczególności urazy kręgosłupa) oraz szeroki zakres synergii i oszczędności.

Dnia 1 sierpnia 2017 r. nastąpiło połączenie Spółki (STOCER) ze Spółką Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1.

Celem połączenia ww. Spółek było wejście do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali.

 

  • SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

Szpital został powołany do życia 1 maja 1952 roku. Początkowo profil szpitala był ograniczony jedynie do chirurgii urazowej, z czasem był rozszerzany o nowe specjalności. Przez pierwsze lata działalności największą bolączką szpitala była bardzo szczupła baza lokalowa, niewystarczająca do realizacji wszystkich postawionych przed Szpitalem zadań.

W grudniu 1957 roku przydzielono Szpitalowi kolejne budynki w celu rozszerzenia działalności. Po pracach adaptacyjnych, w roku 1963 otwarto kolejne oddziały szpitala: oddział chirurgii ogólnej, oddział neurochirurgii, oddział wewnętrzny oraz pododdział rehabilitacji. W roku 1973 powstał Oddział Anestezjologii z pierwszymi łóżkami reanimacyjnymi w Izbie Przyjęć. Intensywna działalność lecznicza Szpitala skutkowała wyrobieniem dobrej pozycji na mapie szpitali Warszawy. W międzyczasie część oddziałów wraz z personelem była przenoszona do szpitali klinicznych w Warszawie.

W roku 1993 Szpital wzbogacił się o Stację Dializ oraz nowoczesny tomograf komputerowy i angiograf. W lutym 1994 roku uzyskał status Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej. W związku z trudnościami w zakresie pozyskania specjalistów postanowiono zamknąć Stację Dializ z dniem 30 maja 2012 roku.

Z dniem 1 grudnia 2015 r., zostało dokonane przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

  • SZPITAL IM. DR MED. WŁODZIMIERZA ROEFLERA

Dzięki wysiłkom grupy lekarzy pod kierownictwem dra Włodzimierza Roeflera w 1959 roku został utworzony Szpital Kolejowy w Pruszkowie, a już kilka lat później – w 1974 roku – Szpital został rozbudowany do 150 łóżek.

Do 1998 roku szpital funkcjonował jako jeden z 21. Szpitali Kolejowych, będąc jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa państwowego P.K.P.

Od 1 stycznia 1999 roku Szpital Kolejowy funkcjonował jako SPZOZ, którego organem założycielskim był Samorząd Województwa Mazowieckiego, a 30. lipca 2014 roku Szpital został przekształcony w spółkę prawa handlowego.

{"register":{"columns":[]}}