W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. jest spółką prawa hadlowego powołaną w dniu 31.07.2009 r. na podstawie Aktu Notarialnego Repetorium: A. Nr 12034/2009. Jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Mazowieckie. Spółka jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr Księgi Rejestrowej 000000025341, REGON: 142013120 | NIP: 123-11-94-950

Podstawy prawne działania Spółki:

  • Kodeks Spółek Handlowych.
  • Umowa Spółki
  • Regulamin Organizacyjny Spółki
  • Ustawa o działalności leczniczej.
  • Ustawa o prawach pacjenta.
  • Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.
  • Wewnętrzne regulacje wdrażane są w formie uchwał i zarządzeń.

MAJĄTEK SPÓŁKI

Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 27.402.000,00 zł

REJESTRY I EWIDENCJE

Zasady sporządzania, przechowywania i udostępniania indywidualnej dokumentacji medycznej określają przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r., Nr 1876 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. Nr 1304 t.j.).

Archiwizowanie wytwarzanej dokumentacji reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2019  nr 246 t.j.) oraz Instrukcja Kancelaryjna Spółki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.02.2023 12:09 Małgorzata Kanabus
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Kanabus
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
DANE PODSTAWOWE 3.0 20.02.2023 09:28 jkedra
DANE PODSTAWOWE 2.0 15.02.2023 10:01 Małgorzata Kanabus
DANE PODSTAWOWE 1.0 14.02.2023 12:09 Małgorzata Kanabus

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}