W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

IZBA PRZYJĘĆ

IZBA PRZYJĘĆ

KONTAKT

Tel. 22 770 94 44 całodobowo

izba@szpk.pl

PERSONEL

Kierownik Izby Przyjęć: Lek. med. Diana Ragus - specjalista chorób wewnętrznych

Koordynator Izby Przyjęć: Mgr Magdalena Kowalewska - spec. medycyna ratunkowa

Personel Izby Przyjęć to doświadczona kadra lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych, sanitariuszy oraz sekretarek medycznych.

ŚWIADCZENIA

Izba Przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:

• zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,

• przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,

• zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

• rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

• zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,

• objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,

• przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,

• udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji,

• prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Zakres diagnostyczny Izby Przyjęć:

• Całodobowe badania laboratoryjne,

• EKG,

• Oznaczanie i monitorowanie funkcji życiowych,

• RTG, USG, Tomografia Komputerowa, MR

 

W Izbie Przyjęć wydzielone są obszary terapeutyczne:

• Internistyczny- udzielane są świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, gastrologii

• Neurologiczny i Udarowy

• Kardiologiczny-  udzielane są świadczenia z zakresu kardiologii (zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia itp.)

• Urologiczny- udzielane są świadczenia z zakresu schorzeń układu moczowego i moczowo-płciowego

Każdy obszar diagnostyczno-terapeutyczny udziela chorym świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności medycznej. W razie konieczności pacjentom udzielane są konsultacje specjalistyczne.

Izba przyjęć dysponuje sprzętem medycznym do ratowania zdrowia i życia w stanach nagłych.

ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA

Przyjęcie planowe – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala.

Przyjęcie w trybie nagłym – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Pacjent może zostać:

– wypisany (odmowa) po udzielonej pomocy

– przyjęty do oddziału szpitalnego,

– przekazany do ośrodka o wyższej referencyjności lub do jednostki odpowiadającej profilowi danego schorzenia.

Pacjenci wymagający porady z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) korzystają z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

INFORMACJE DLA PACJENTA

Udając się do szpitala, należy zabrać między innymi:

• skierowanie do szpitala,

• dokument tożsamości (np. dowód osobisty),

• ważne ubezpieczenie (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA, legitymacja rencisty / emeryta),

• dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,

• NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),

• spis przyjmowanych leków,

• leki własne specjalistyczne.

• w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala. Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu na dany oddział ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i o tym decyduje bezpośrednio lekarz z Izby Przyjęć.

{"register":{"columns":[]}}