W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2022

Mazowsze serce Polski

logo

 

Nr RPMA.04.02.00-14-i302/20, pt. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42”.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie”.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.2. Efektywność Energetyczna. Projekt polega na realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Grupą docelową są użytkownicy obiektu i mieszkańcy Miasta, którzy skorzystają z poprawy jakości powietrza.


Beneficjent:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu:  3 090 542,29 zł

Wysokość dofinansowania:   1 206 159,48 zł

Poziom dofinansowania: 80%

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022

 Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie poprzez redukcję emisji powierzchniowej, pochodzącej z budynku użyteczności publicznej dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej ww. budynku.

 W cel bezpośredni wpisują się postawione cele szczegółowe:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
 • poprawa atrakcyjności  miasta uzdrowiskowego Konstancina-Jeziorny oraz Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer”

Zakres rzeczowy:

W celu osiągnięcia postawionych celów, realizacja projektu polega na:

 • termomodernizacji ścian budynku i dachu  
 • wymiana drewnianych okien zewnętrznych
 • modernizacji instalacji ogrzewania
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku

  Planowane efekty ekologiczne, zgodne z umową o dofinansowanie to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  – 2 366,46 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 171,51 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 45,19  MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych -
  828 505,41 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  - 162,67 tony równoważnika CO2/rok

 

Inwestycje dot. Szpitala św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

I. „Zakup stacjonarnego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby montażu przedmiotowego aparatu w Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6501/2022 zawartej w dniu 21 września 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 2.548.000,00 zł

Zdjęcia

II. „Zakup automatycznej nagrywarki płyt na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z parametryzacją dla Szpitala  św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/5775/2022 ze zmianami zawartej w dniu 29 sierpnia 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 21.560,00 zł

Zdjęcia

III. „Usunięcie awarii hydraulicznej w budynku Szpitala św. Anny w Warszawie” realizowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6650/2022 zawartej w dniu 27 września 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 58.800,00 zł

IV. „Remont pomieszczeń kuchennych Oddziału Chirurgii Urazowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6414/2022 zawartej w dniu 16 września 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 110.495,00 zł

Zdjęcia

V. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/7086/2022 zawartej w dniu 27.10.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 2022 - kwota dotacji w wysokości  583.590,00 zł

 

Inwestycje dot. Szpitala św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

I. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym

i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w szpitalu św. Anny w Warszawie – etap I dokumentacja" realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4795/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 490.000,00 zł

II.  „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania po zlikwidowanym prosektorium na potrzeby magazynowe w szpitalu św. Anny w Warszawierealizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4792/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości 637.000,00 zł

Zdjęcia

III. „Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w szpitalu św. Anny w Warszawie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4797/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości 490.980,00 zł

IV.  „Przebudowa szatni pracowniczych oraz węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie”  realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4793/2022 zawartej w dniu 22 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022- kwota dotacji w wysokości 857.779,30 zł

Zdjęcia

 

V. „Usunięcie awarii Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie”  realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7662/2022 zawartej w dniu 13.12.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji w wysokości  753.375,00 zł

Zdjęcia

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

I. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z  zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie:

2021 - kwota dotacji w wysokości:  2 613 972,24 zł

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 29 394 760,75 zł (w tym; 11 641 229,99 zł środki niewygasające z upływem roku 2021 oraz 17 753 530,76 zł środki na rok 2022)

Zdjęcia

Łączna kwota dotacji: 32 008 732,99 zł

II. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12” realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/4226/2021 zawartej w dniu 2 lipca 2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 2 794 097,75 zł (w tym; 2 576 047,75 zł środki niewygasające z upływem roku 2021 oraz 218 059,00 zł środki na rok 2022)

Łączna kwota dotacji: 2 794 097,75 zł

III. Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UUUM//NW/1695/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 670 859,00zł

IV. Adaptacja sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – dokumentacja realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1722/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 235 200,00 zł

V. Przebudowa Sali gimnastycznej na terenie  Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12”  realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1711/2022 zawartej wpomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 396 287,50 zł

Zdjęcia

VI. Zakup urządzeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/984/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 121 520,00 zł

VII. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1256/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 - kwota dotacji  w wysokości: 1 760 080,00zł

Zdjęcia

 

 

logo

Inwestycja dot. Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

Nr RPMA.04.02.00-14-i302/20, pt. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42”.

I. „Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42” realizowanego na podstawie Umów:

a/.Umowa Nr W/UMWM-UF/UM/NW/960/2021 zawartej w dniu 09 czerwca 2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości: 1 834 491,91 zł

b/. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-I302/20 zawartej w dniu 10.08.2021 r. r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości:  1 206 159,48 zł

Zdjęcia

Inwestycja dot. Szpitala w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1:

I. „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UU/NW/177/2020 zawartej  11 lutego 2020 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 1 586 114,75 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 6 463 054,49 zł (w tym: 2 948 744,49 zł – środki niewygasające z upływem roku 2021 oraz 3 514 310,00 zł środki na rok 2022)

Zdjęcia

Łączna wartość dotacji: 8 049 169,24 zł

II. Przeniesienie rozdzielni głównej Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1719/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 – kwota dotacji w wysokości: 735 000,00 zł

III. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie – I etap dokumentacja realizowanego na podstawie Umowy Nr Nr W/UMWM-UUUM/NW/1715/2022 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2022 – kwota dotacji w wysokości: 147 000,00 zł

IV. „Zakup monitora do wieży endoskopowej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” realizowany na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/6844/2022 zawartej w dniu 13.10.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 

 2022 - kwota dotacji w wysokości  31.360,00 zł

 

V. „Przebudowa wejścia głównego do Szpitala Kolejowego – w związku z Covid-19” realizowana na podstawie Umowy Nr 47/COVID-19/2022 zawartej w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji w wysokości 380.000,00 zł

VI. „Wymiana instalacji głównego poziomu wody zimnej oraz zasilenia hydrantów w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie” realizowana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/NW/7275/2022 zawartej w dniu 16.11.2022 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

 2022 - kwota dotacji w wysokości 68.707,80 zł

 

VII. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” realizowana na podstawie Umowy Nr 1/14/58/2022/726/626 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej zawarta pomiędzy Skarbem Państwa  – Minister Zdrowia,  a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Zdjęcia

2022 - kwota dotacji w wysokości 399 459,92 zł

2022 – wkład własny w wysokości    1 845,00 zł        

 

Inwestycja dot. szpitala w Konstancinie-Jeziornie oraz Pruszkowie

I. Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych realizowanego na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UF/UM/NW-/352/2020 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

2021 – kwota dotacji w wysokości: 65 227,50 zł

2022 – kwota dotacji w wysokości: 1 394 159,80 zł

Zdjęcia

Łączna wartość dotacji: 1 459 387,30 zł

 

 

Zdjęcia (84)

{"register":{"columns":[]}}