W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o terminach składania propozycji do sposobu wydzielenia gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia

30.03.2023

Działając na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1223) Starosta Chełmski zawiadamia, że w dniach:

Scalenia gruntów
  • 19 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00,
  • 20 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00,
  • 21 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00,
  • 24 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00,
  • 25 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00,
  • 26 kwietnia 2023 roku w godzinach od 12:00 do 17:00,

w Wiejskim Domu Kultury w Olchowcu uczestnicy scalenia gruntów położonych w obszarze scalenia gruntów obrębu Olchowiec - Kolonia, gmina Wierzbica mogą składać propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji.

Propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji uczestnicy scalenia mogą składać również w dniach od 27 do 28 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Biura Geodezji w Lublinie Pracowni Terenowej w Chełmie (Chełm, ul. Mickiewicza 37, II piętro).

Wszelkich informacji w przedmiocie sprawy telefonicznie udzieli projektantka scalenia - Pani Katarzyna Barlakowska: teł.: 82 563-04-46, 737-192-078.

Starosta
/-/ Piotr Deniszczuk


Dodatkowe informacje do zawiadomienia:

W interesie Pana(Pani) jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku współwłasności oraz małżeńskiej wspólnoty ustawowej -uczestnikami postępowania są wszystkie strony, mające tytuł prawny do nieruchomości.

W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może wystąpić osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie zostanie dołączony do akt.

Strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Osoby biorące udział w postępowaniu celem weryfikacji danych istniejących w bazie ewidencji gruntów i budynków proszone są o posiadanie dokumentów własności na grunty położone w miejscowości Olchowiec - Kolonia, gmina Wierzbica.

Materiały

Zawiadomienie o terminach składania propozycji do sposobu wydzielenia gruntów Olchowiec-Kolonia
zawiadomienie-scalenia-olchowiec-kolonia​_3.pdf 1.07MB
{"register":{"columns":[]}}