W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Wykwalifikowane Lubelskie” projekt W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

24.06.2024

Szanowni Państwo, W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizujemy projekt „Wykwalifikowane Lubelskie”

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Działania przewidziane w projekcie:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB - wsparcie zakończone będzie opracowaniem lub aktualizacją dla każdego Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania dopasowanego do jego/jej potrzeb, oczekiwań i możliwości.

2. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – podwyższenie i dopasowanie kwalifikacji zawodowych UP, które będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP i dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Przykładowe proponowane szkolenia zawodowe:

3. POŚREDNICTWO PRACY – jego celem jest udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także udzielanie UP pomocy związanej z poruszaniem się po lokalnym/regionalnym rynku pracy w procesie adaptacji do jego warunków.

4. 3-miesięczny STAŻ ZAWODOWY – w wymiarze 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych dziennie ; celem wsparcia jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do adaptacji do lokalnego rynku pracy i zwiększenia swoich szans na stabilne zatrudnienie.

W trakcie objęcia wsparciem w projekcie oferujemy:

  • Ubezpieczenie podstawowe oraz NNW
  • Stypendium szkoleniowe w wysokości 11,94 zł brutto/godzinę dydaktyczną uczestnictwa w szkoleniu
  • Stypendium stażowe w wysokości 1 790,28 zł brutto/miesiąc stażu
  • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze
  • Catering na szkoleniach w postaci obiadu oraz serwisu kawowego
  • Certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje zawodowe

Grupę docelową stanowić będzie 20 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, z czego 15 osób stanowić będą kobiety, a pozostałych 5 mężczyźni. Wśród tej grupy znajdą się osoby spełniające poniższe kryteria:

  • Osoby bezrobotne  - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, osoby zarejestrowane w urzędzie pracy.
  • Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.

 
Zapraszamy do kontaktu:

ul. Długa 5/116, 20-346 Lublin,
telefon: 694-211-774

{"register":{"columns":[]}}