W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Warsztaty dot. pogłębionej diagnozy problemów społecznych oraz rozwoju lokalnego dla mieszkańców miejscowości Ochoża

10.07.2023

W dniu 10 lipca 2023 r. zostały przeprowadzone warsztaty dot. pogłębionej diagnozy problemów społecznych oraz rozwoju lokalnego dla mieszkańców miejscowości Ochoża. W spotkaniu wzięło udział 8 mieszkańców miejscowości.

Uczestnicy podczas warsztatów dotyczących w zakresie rozwoju lokalnego

W pierwszej części spotkania zostały zaprezentowane zasady opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zostały poddane analizie zarówno występujące problemy społeczne, jak i możliwości oraz potencjały do ich rozwiązywania.

Zostały określone następujące problemy i potrzeby mieszkańców:

 • brak oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży;
 • niedostateczna liczba połączeń komunikacją publiczną z m. Ochoża;
 • brak infrastruktury sportowej – boisko do siatkówki, piłki nożnej;
 • brak dróg rowerowych, szlaków rowerowych dal turystów;
 • niedostateczna wiedza mieszkańców o historii miejscowości;
 • brak udostępnienia wiedzy o historii miejscowości;
 • zaniedbane obiekty zabytkowe (studnia);
 • niedostateczna wiedza z zakresu technologii cyfrowych;
 • brak zajęć aktywizujących i integracyjnych dla osób w średnim wieku i seniorów;

W drugiej części warsztatu zostały poddane analizie mocne strony miejscowości Ochoża oraz potencjały rozwojowe:

Jakie są silne strony miejscowości Ochoża?

 • wyremontowana świetlica wiejska z filią biblioteki i ogrzewaniem;
 • funkcjonujące od 2018 KGW;
 • budynek dawnej remizy strażackiej;
 • potencjał rozwijania aktywności sportowej wśród młodzieży oraz osób w średnim wieku;
 • możliwość utworzenia Klubu Seniora we współpracy z mieszkańcami miejscowości Ochoża Pniaki, Pniówno, Majdan, Kamienna Góra;
 • bogata historia miejscowości opisana w niewydanych materiałach opracowanych przez p. Franciszka Manaja;
 • bliskie położenie od Chełma (13 km).

Ideą/koncepcją spajającą potencjały i potrzeby mieszkańców jest rozwój oferty zajęć integracyjnych, sportowych i aktywizujących mieszkańców miejscowości Ochoża w oparciu o wyremontowaną świetlicę oraz KGW.

Wyremontowana świetlica stwarza również bardzo dobre warunki do powstania Klubu Seniora. Konieczne jest uzupełnienie informacji o potencjalnym uczestnictwie mieszkańców sąsiednich miejscowości.

Kolejnym projektem/przedsięwzięciem o dużym potencjale rewitalizacyjnym jest promocja historii miejscowości w oparciu o obiekty zabytkowe oraz materiały historyczne zebrane przez mieszkańców.

Wytyczenie i promocja szlaków rowerowych jest przedsięwzięciem uzupełniającym w stosunku do Gminnego Programu Rewitalizacji i wymagającym wsparcia partnerów ponadlokalnych (LGD, PTTK, Green Velo/Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna).

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}