W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica na rok szkolny 2023/2024

19.01.2023

Rekrutacja dzieci do przedszkola gminnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Zdjęcie przedstawia siedzące w kolorowej sali dzieci, oraz siedzącą opiekunkę trzymającą w rękach kartkę z literką A
Źródło: https://mamotoja.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-wymagane-zaswiadczenia-o-szczepieniu,aktualnosci-artykul,31034,r1p1.html
  1. Rekrutacja do  publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2023/2024, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
  2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w placówkach. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbica (art. 131 ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Gminy Wierzbica  będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego  przedszkola  lub oddziału przedszkolnego wówczas, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  3. W procesie rekrutacji do publicznego  przedszkola  przystępują dzieci w  wieku od 3 do 5 lat,   a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie. Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym na mocy ustawy został  odroczony obowiązek szkolny.
  4. Rekrutacja dzieci do  publicznego  przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 3/2023  Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 stycznia 2023 r. i obejmuje placówki :
  • Gminne Przedszkole  w Wierzbicy;
  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy;
  • Oddział  przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Święcicy.
RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Składanie  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. do 24 lutego X
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do  klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca
do 31 marca

od 8  maja
do 19 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do klasy I  publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021r. poz. 1082).

od 3 kwietnia
do 21 kwietnia

od 22 maja do 26 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych. 27 kwietnia 30 maja
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

od 28 kwietnia
do 5 maja

od 31 maja
do 5 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 maja 9 czerwca

* w dniach i godzinach pracy  powyższych placówek

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego (art. 131 ust. 2 ustawy) i  kryteriów ustalonych  przez Radę Gminy Wierzbica , które  zostały określone Uchwałą  Nr XXII-128/2017  z dnia 20 lutego  2017 r.  i Uchwałą  Nr XXIII  - 137/2017  z dnia 30.03.2017 r. Uchwały stanowią załączniki do niniejszej informacji.
  2. Dokumenty które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

Wójt Gminy Wierzbica
Zdzisława Bożena Deniszczuk

 

Materiały

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym
zarzadzenie-3-2023.pdf 1.31MB
Uchwała Nr XXII-128/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
xxii-128-2017.pdf 0.60MB
Uchwała Nr XXIII-137/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącymi jest Gmina Wierzbica
xxiii-137-2017.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.01.2023 15:21 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Edyta Winiarska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica na rok szkolny 2023/2024 1.0 19.01.2023 15:21 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}