W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica na rok szkolny 2022/2023

12.01.2022

Rekrutacja dzieci do przedszkola gminnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Zdjęcie przedstawia siedzące w kolorowej sali dzieci, oraz siedzącą opiekunkę trzymającą w rękach kartkę z literką A
Źródło: https://mamotoja.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-wymagane-zaswiadczenia-o-szczepieniu,aktualnosci-artykul,31034,r1p1.html
  1. Rekrutacja do publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2022/2023, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zwanej dalej „ustawą”.
  2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w placówkach. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbica (art. 131 ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Gminy Wierzbica będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola  lub oddziału przedszkolnego wówczas, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  3. W procesie rekrutacji do publicznego  przedszkola  przystępują dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie. Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym na mocy ustawy został  odroczony obowiązek szkolny.
  4. Rekrutacja dzieci do  publicznego  przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem  Nr  5/2022 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 stycznia 2022 r. i obejmuje placówki:
  • Gminne Przedszkole w Wierzbicy;
  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy;
  • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Święcicy.
Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21 lutego x
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca do 31 marca od 9 maja do 20 maja
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082). od 4 kwietnia do 22 kwietnia od 23 maja do 27 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych. 29 kwietnia 30 maja
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia. od 29 kwietnia do 5 maja od 31 maja do 3 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 maja 10 czerwca

* w dniach i godzinach pracy  powyższych placówek

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego (art. 131 ust. 2 ustawy) i  kryteriów ustalonych  przez Radę Gminy Wierzbica , które  zostały określone Uchwałą  Nr XXII-128/2017  z dnia 20 lutego  2017 r.  i Uchwałą  Nr XXIII  - 137/2017  z dnia 30.03.2017 r. Uchwały stanowią załączniki do niniejszej informacji.
  2. Dokumenty które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 

Wójt Gminy Wierzbica
Zdzisława Bożena Deniszczuk

 

Materiały

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym
zarządzenie-5-2022-terminy-rekrutacja-przedszkole.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XXII-128/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
xxii-128-2017.pdf 0.60MB
Uchwała Nr XXIII-137/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącymi jest Gmina Wierzbica
xxiii-137-2017.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2022 14:01 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Tomasz Ganczaruk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica na rok szkolny 2022/2023 1.0 12.01.2022 14:01 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}