W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

12.01.2022

Zdjęcie przedstawia siedzące w kolorowej sali dzieci, oraz siedzącą opiekunkę trzymającą w rękach kartkę z literką A
Źródło: https://mamotoja.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-wymagane-zaswiadczenia-o-szczepieniu,aktualnosci-artykul,31034,r1p1.html
  1. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082), zwanej dalej „ustawą”.
  2. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 5/2022  Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 stycznia 2022 r. i obejmuje :
  • Szkołę Podstawową  im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy;
  • Szkołę Podstawową  w Święcicy.
Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca do 31 marca od 9 maja do 20 maja
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). od 4 kwietnia do 22 kwietnia od 23 maja do 27 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych. 29 kwietnia 30 maja
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia. od 29 kwietnia do 5 maja od 31 maja do 3 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 maja 10 czerwca

* w dniach i godzinach pracy powyższych placówek

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego, jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje (art. 130 ust. 5 ustawy) i  kryteriach  ustalonych  przez Radę Gminy Wierzbica zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy   uchwałą Nr  XXII – 129 /2017 z dnia 20 lutego  2017 r.  Uchwała stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  2. Dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 

Wójt Gminy Wierzbica
Zdzisława Bożena Deniszczuk

 

Materiały

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym
zarządzenie-5-2022-terminy-rekrutacja-przedszkole.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XXII-129/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
xxii​_129​_2017.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2022 14:02 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Tomasz Ganczaruk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 2.0 12.01.2022 14:03 Dominik Guz
Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 1.0 12.01.2022 14:02 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}