W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2022 r.

10.05.2022

Uprzejmie informujemy, że Gmina Wierzbica przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odpady rolnicze źródło: http://dorohusk.info/zglos-odpady-rolnicze/

W związku z powyższym zwracamy się do rolników, którzy w ubiegłym 2021 roku złożyli w tutejszym urzędzie ankiety w sprawie posiadanych odpadów rolniczych aby w terminie do 10 czerwca 2022 r. (włącznie) przedłożyli do Urzędu Gminy Wierzbica oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularza informacji dot. pomocy de minimis, których wzory znajdują się poniżej. Złożenie wyżej wskazanych dokumentów jest warunkiem niezbędnym do odbioru odpadów, ponieważ udzielone w ramach projektu wsparcie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zbiórka odpadów rolniczych odbędzie się w dn. 20-21 czerwca 2022 r. w miejscowości Busówno-Kolonia (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – przy oczyszczalni ścieków). Odpady należy dostarczyć w ustalonych dniach własnym zakresie.

Ponadto informujemy, że w trakcie oddawania odpadów każdy rolnik musi mieć ze sobą przygotowany dowód osobisty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod nr. tel. 82 575 07 14.

W załączeniu dok. do uzupełnienia

Materiały

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pomocy de minimi...
formularz​_informacji​_przedstawianych​_przez​_wnioskodawcę​_pomocy​_de​_minimi.docx 0.02MB
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w rolnictwie
oświadczenie​_o​_niekorzystaniu​_z​_pomocy​_de​_minimis​_w​_rolnictwie.docx 0.02MB
Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
oświadczenie​_o​_pomocy​_de​_minimis​_w​_rolnictwie.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}