W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 roku o podjęciu przez Radę Gminy Wierzbica uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032

23.02.2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485) Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2023 r. Rada Gminy Wierzbica podjęła Uchwałę Nr XLIII-231/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032 obejmował będzie obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLIII-230/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wierzbica. Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Wierzbica.

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych bądź środowiskowych, zidentyfikowanych na obszarze wskazanym do rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale też i przez podmioty zewnętrzne.

Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy link: https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala.xliii-231.2023.2023-
01-31.pdf
oraz do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.
Informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie internetowym Gminy Wierzbica oraz tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 roku
obwieszczenie​_​_​_przystapienie​_do​_GPR.pdf 0.87MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 roku - dostępność
obwieszczenie​_​_​_przystapienie​_do​_GPR​_​_​_OzSP.pdf 0.84MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2023 12:40 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Joanna Stepaniuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 roku o podjęciu przez Radę Gminy Wierzbica uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032 1.0 23.02.2023 12:40 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}