W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032

18.09.2023

Uchwałą Nr XLIII-230/2023 Rady Gminy Wierzbica z 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Wierzbica obszar rewitalizacji. Obejmuje od 2 podobszary:

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie
 • Podobszar I: Sołectwo Wierzbica-Osiedle;
 • Podobszar II: Sołectwo Ochoża

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wierzbica Uchwały Nr XLIII-231/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032 w terminie 18.09.2023 r. – 02.10.2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2023-2032.

Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Wierzbica,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe -  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie,
 • muszą przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru rewitalizacji Gminy Wierzbica.

Uchwała Nr XLIII-230/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Gminy Wierzbica (http://www.ugwierzbica.pl) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne.
W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz można złożyć:

 • elektronicznie – przesłanie na adres e-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl 
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, Wierzbica w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,

ww wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji do roku 2032 nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Weryfikację przedsięwzięć złożonych w ramach naboru przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Wierzbica.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032.

Materiały

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032
ogłoszenie​_​_​_nabor​_przedsięwzięcia.docx 0.02MB
Formularz przedsięwzięć - nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032
Formularz​_nabór​_przedsięwzięć​_rewitalizacyjnych​_​_GPR​_Gm​_Wierzbica.docx 0.03MB
Fiszka Projektowa „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032”
Fiszka​_Projektowa​_Wierzbica.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.09.2023 10:53 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Joanna Stepaniuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032 1.0 18.09.2023 10:53 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}