W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat PPIS w Chełmie o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z WZZ w Wólce Tarnowskiej gm. Wierzbica

07.10.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 7 października 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody produkowanej przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej, gm. Wierzbica, zaopatrującego w wodę mieszkańców m. in. miejscowości Bakus-Wanda, Karczunek, Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda.

Sanepid-warunek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie po zapoznaniu się z raportem z badań nr WD/0561-0563/21/Z z dnia 7 października 2021 r. próbek wody pobranych   5 października 2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej, z następujących punktów pobrań: Hydrofornia – Wólka Tarnowska, Mieszkanie prywatne – Tarnów 31A, Mieszkanie prywatne – Wólka Tarnowska 54A stwierdza, że woda rozprowadzana przez przedmiotowy wodociąg nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w załączniku nr 1część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) (punkt pobrania –  Mieszkanie prywatne – Tarnów 31 A – liczba bakterii grupy coli: 9 – NPL/100 ml; wartość dopuszczalna – 0 NLP/100 ml; w badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków). Biorąc pod uwagę treść § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia – w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10NPL / 100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków  oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestanowiącą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.


Komunikat zamieszczony jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/psse-chelm/komunikaty

https://pssechelm.bip.gov.pl/komunikaty/

Materiały

Komunikat o o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z WZZ w Wólce Tarnowskiej
komunikat-PPIS-07102021.PDF 0.93MB