W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2021 r.

16.09.2021

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

PN-VII.0520.35.2021
 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 14 września 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że 31 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1583), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in. następujące zmiany:

  • wydłużono okres obowiązywania dotychczasowych nakazów, zakazów i ograniczeń do 30 września 2021 r.;
  • rozszerzony został katalog osób zwolnionych z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP – oprócz osób ujętych w przepisach dotychczas obowiązujących z odbycia obowiązkowej kwarantanny zwolnione zostały osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika, w międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium RP, przez instytucję państwową lub samorządową;
  • zezwolono na prowadzenie usług gastronomicznych przez przedsiębiorców w pociągach objętych rezerwacją miejsc przy zachowaniu określonego reżimu sanitarnego.

Ponadto wprowadzono nowe uszczegółowienia w zakresie dotychczas obowiązujących ograniczeń w zakresie przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, odbywania aplikacji oraz kursów.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Materiały

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2021 r.
Informacja​_WL​_z​_14​_września​_2021​_r.pdf 0.11MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_27​_sierpnia​_2021​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_ustanowienia​_określonych​_ograniczeń,​_nakazów​_i​_zakazów​_w​_związku​_z​_wystąpieniem​_stanu​_epidemii.pdf 0.25MB