W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2023 r.

03.02.2023

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu informuje

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

zawiadamia

że, w dniu 30 stycznia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zrzeczenia się decyzji nr 422/D/ZUZ/2-22 z dnia 24.10.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: LU.ZUZ.3.4210.320.2022.KK oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - zespołu skrzynek rozsączających wraz z wylotem odprowadzającym wody opadowe lub roztopowe ze zlewni projektowanego budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 582/1 obręb 0024 Wierzbica - Osiedle, jednostka ewid. 060312_2 Wierzbica, pow. chełmski, woj. lubelskie oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wylotem Wl do zespołu skrzynek rozsączających wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni utwardzonych oraz zadaszonych projektowanego budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dyrektor
/-/ Eugeniusz Daciuk


Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wodypolskie.gov.pl

Materiały

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2023 r.
informacja.pdf 0.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.02.2023 12:17 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Marta Woś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2023 r. 2.0 03.02.2023 12:18 Dominik Guz
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2023 r. 1.0 03.02.2023 12:17 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}