W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2023 rok

11.06.2024

Wójt, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała   w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport  rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę.
Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Wierzbica, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Wierzbica. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 18 czerwca 2024 r.
Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 12:00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos   w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Anna Flisiuk

Materiały

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2023 rok
Informacja​_dotycząca​_debaty​_nad​_raportem​_o​_stnie​_Gminy​_Wierzbica​_za​_2023​_rok.pdf 0.31MB
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wierzbica
Zgłoszenie​_do​_udziału​_w​_debacie​_nad​_raportem​_o​_stanie​_Gminy​_Wierzbica.docx 0.01MB
Raport o stanie gminy Wierzbica za 2023 rok
raport​_o​_stanie​_gminy​_wierzbica​_za​_2023.pdf 2.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2024 11:58 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Edyta Winiarska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2023 rok 1.0 11.06.2024 11:58 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}