W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok

08.06.2021

Ilustracja przedstawia panoramę Gminy Wierzbica, herb gminy: złotego lwa ziejącego czerwonym ogniem, oraz 2 gałązki wierzbowe, oraz napis "Debata nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok".

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok

 

Wójt, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport  rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę.
Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Wierzbica, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Wierzbica. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 15 czerwca 2021 r.
Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest  na  dzień 17 czerwca 2021 r.
na godz. 8:30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

 

Wierzbica-Osiedle, dnia 8 czerwca 2021  r.

Materiały

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok
Informacja​_dotycząca​_debaty​_nad​_raportem​_o​_stanie​_Gminy​_Wierzbica​_za​_2019​_rokT.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.06.2021 12:37 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok 2.0 08.06.2021 12:40 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok 1.0 08.06.2021 12:37 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP