W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2023/2024

30.03.2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. zm.). Urząd Gminy Wierzbica organizuje dowóz uczniów z niepełnosprawnością. Rodzice/Opiekunowie prawni mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zorganizowany

Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o dowóz zbiorowy dziecka
  • Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Zaświadczenie ze szkoły/ placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Dowóz indywidualny

Dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek powierzenie zadania dowozu  następuje na podstawie umowy  zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a Gminą Wierzbica i polega na zwrocie poniesionych kosztów.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia
  • Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka z niepełnosprawnością.

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedurą przetargową, wnioski o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2023/2024 należy składać w terminie do 28 kwietnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

Uwaga!
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r

Materiały

Wniosek - dowóz zorganizowany
Wniosek-​_dowóz​_zorganizowany.doc 0.05MB
Wniosek - zwrot kosztów
Wniosek-​_zwrot​_kosztów.doc 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2023 11:45 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Edyta Winiarska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dowóz uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2023/2024 1.0 30.03.2023 11:45 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}