W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Somianka

Ogłoszenie o konsultacjach

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Somianka ”

 Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

  1. listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka -Parcele 16 b,
  2. emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.
  3. lub złożyć osobiście w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Somianka (parter) w godzinach urzędowania.

Termin konsultacji od 29 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Mariola Mróz pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

Wójt Gminy Somianka

Materiały

Projekt uchwały
projekt​_uchwały​_ulice​_somianka.docx 0.01MB
Załącznik graficzny do uchwały z prezentacją nazw ulic
skan​_ulic.pdf 0.90MB
Formularz zgłaszania uwag
formularz​_zgłoszenia.docx 0.01MB
Regulamin konsultacji
Sposób​_przeprowadzania​_konsultacji.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}