W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Somianka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Somianka .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/gmina-somianka jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Gminy Somianka ul. Armii Krajowej 4

Urząd Gminy Somianka mieści się w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do wejścia do budynku prowadzą kilkunastostopniowe schody. Z lewej strony schodów wejściowych znajduje się winda dla osób mających problem z poruszaniem się. Osoby mające problem z poruszaniem się powinny zgłosić ten fakt do pracownika w Punkcie Obsługi Klienta, który poprosi właściwego pracownika do obsłużenia danej osoby na parterze.

Szerokość drzwi głównych wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz pozostałe drzwi nie są przystosowane. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Przed budynkiem Urzędu Gminy Somianka brak wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wszystkie stanowiska obsługujące petentów umieszczone są na parterze.

Budynek oczyszczalni ul. Armii Krajowej 16

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku oczyszczalni ścieków prowadzi standardowe wejście złożone z kilkustopniowych schodów. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi wewnątrz budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia umieszczone są na parterze. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Somianka

  1. Teresa Lipska - koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej
    tel. 29 741 87 90, 29 741 88 88, 29 74 188 83 wew. 36, fax 29 741 87 14 e-mail: sekretarz@somianka.pl;
  2. Michał Kowalczyk - koordynator do spraw dostępności cyfrowej
    tel. 29 741 87 90, 29 741 88 88, 29 74 188 83 wew. 38, fax 29 741 87 14 e-mail: informatyk@somianka.pl;
  3. Milena Wierzbicka - koordynator do spraw dostępności architektonicznej
    tel. 29 741 87 90, 29 741 88 88, 29 74 188 83 wew. 41, fax 29 741 87 14 e-mail: m.wierzbicka@somianka.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Somianka
ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka

{"register":{"columns":[]}}