W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Somianka dostępna jest na portalu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - http://www.epuap.gov.pl/ Adres skrzynki podawczej urzędu to: /d75l4e6egq/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Somianka dostępna jest na portalu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - http://www.epuap.gov.pl/

Adres skrzynki podawczej urzędu to: /d75l4e6egq/skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (aby móc złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne)

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 16:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy mieszczącego się w pokoju nr 14 w Somiance-Parcele na następujących nośnikach danych:

1. Pamięć masowa USB
2. Płyta CD-RW, DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
  3. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism powinny być zgodne z formatami danych określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
{"register":{"columns":[]}}