W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawowe dane o Gminie

Położenie geograficzne Gmina Somianka leży w środkowej części woj. mazowieckiego, południowo-zachodniej części powiatu wyszkowskiego, nad rzeką Bug, przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska. Powierzchnia gminy wynosi 117,86 km 2. Gmina Somianka obejmuje terytorialnie: 30 miejscowości i 31 sołectw.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE
 

1. Powierzchnia gminy po zmianie granic wynosi 117,86 km 2 (11.786ha) w tym:

 • użytki rolne 8.845 ha, w tym:
  • grunty orne - 7.007 ha,
  • sady - 112 ha,
  • łąki trwałe - 432 ha,
  • pastwiska trwałe - 941 ha.
 • grunty rolne zabudowane - 297 ha
 • rowy - 56 ha
 • grunty pod lasami - 2.059 ha;
 • grunty zadrzewione i zakrzewione - 30 ha
 • lesistość gminy - 17,47 ha

2. Ogólna liczba mieszkańców Gminy wynosi 5.604 osób, w tym:

 • mężczyźni 2.856 osób,
 • kobiety 2.780 osób,
 • ludność do 18 roku życia 1.248 osób,
 • gęstość zaludnienia – 48 osób/km 2 .

3. Gmina Somianka obejmuje terytorialnie:

 • 30 miejscowości,
 • 31 sołectw.

4. Położenie Gminy:

 • Gmina Somianka leży w środkowej części woj. mazowieckiego i południowo-zachodniej części powiatu Wyszkowskiego,
 • nad rzeką Bug,
 • przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska.

5. Rolnictwo:

 • Na terenie Gminy jest 1.613 indywidualnych gospodarstw rolnych,
 • Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 7 ha,
 • Wiodącymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawa pszenżyta i ziemniaków,
 • Wiodącymi kierunkami produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej i bydła.

6. Budżet Gminy na rok 2020 :

 • Dochody – 32.130.813,00 zł,
 • Wydatki – 30.421.822,00 zł.

7. Sieć wodociągowa:

 • 98 % tj. 106,64 km,
 • zwodociągowane jest 31 miejscowości.

8. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe:

 • 11,21 km w miejscowościach Somianka , Somianka Parcele, Michalin , Stare Płudy
 • oczyszczalnie przydomowe - 285.

9. Sieć drogowa:

 • droga krajowa 16,3 km. asfaltowa,
 • droga wojewódzka 3,8 km. asfaltowa,
 • drogi powiatowe 42,059 km, w tym asfaltowych 41,1 km,
 • drogi gminne lokalne 45,5 km, w tym asfaltowych 38,62 km,
 • drogi gminne dojazdowe do pól i działek 312 km,
 • łączna ilość dróg o nawierzchni asfaltowej 99,82 km.

10. Oświata:

 • 2 gminne publiczne zespoły szkolno-przedszkolne w Somiance i Woli Mystkowskiej
 • 1 gminna publiczna szkoła podstawowa w Ulasku,
 • 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszeni a: Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe "Szkoła z tradycjami" z siedzibą w Jackowie Górnym , Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś" z siedzibą w Popowie Kościelnym, Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyjazny Krąg" z siedzibą w Kręgach
 • 3 przedszkola.

11. Kultura:

 • Gminny Ośrodek Kultury,
 • 1 biblioteka publiczna i 1 filia,
 • 3 świetlice wiejskie.

12. Stałe imprezy o zasięgu gminnym:

 • Dożynki gminne,
 • Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka,
 • Sportowy poniedziałek
 • Gminny Dzień Strażaka
 • Gminne Obchody Konstytucji 3 Maja;
 • Cykl imprez promujących stare zwyczaje i obrzędy;

13. Turystyka:

 • ośrodki wczasowe z miejscami sezonowymi i całorocznymi,
 • 8 miejscowości o charakterze rekreacyjnym.

14. Zabytki:

 • pałac parterowy z drugiej połowy XIX wieku położony w Somiance,
 • drewniany, barokowy kościół z 1758 r. zaliczany do zabytków klasy zerowej, położony w Barcicach
 • neogotycki pałacyk z XVIIIw. przebudowany w II połowie XIX w. położony w Popowie-Parcel e
 • kościół w stylu neogotyckim z 1900 r. położony w Popowie Kościelnym,
 • neorenesansowy dwór z pierwszej połowy XIX w. położony w Kręgach.

15. Zdrowie

Na terenie gminy są 2 ośrodki zdrowia: w Somiance i Woli Mystkowskiej.

16. Działalność gospodarcza:

Zarejestrowanych jest 278 podmiotów gospodarczych, w tym:

 • sekcji F – Budownictwo – 78 podmiotów gospodarczych,
 • sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny – 72 podmiotów,
 • sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – 16 podmiotów,
 • sekcji H - Transport i gospodarka magazynowa 66 podmioty,
 • sekcji M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 17 podmiotów,
 • sekcji N – Działalność w zakresie usług administrowania, działalność wspomagająca – 29 podmiotów.

17. Obszar chronionego krajobrazu:

 • zajmuje ok. 20 % powierzchni gminy,
 • obejmuje dolinę rzeki Bug z kompleksem leśnym Barcice,
 • zachodnia część gminy- obszary leśne Popowa i Huty Podgórnej,
 • obrzeża północne gminy – kompleksy leśne.

Materiały

Mapa gminy Somianka
Somianka​_gmina​_Mapa-2017.jpg 2.72MB
{"register":{"columns":[]}}