W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatki i opłaty lokalne

Klauzula informacyjna RODO
Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok

Materiały

Stawki podatku od nieruchomości na 2022
stawki​_pod​_od​_nieruch-2022.pdf 0.34MB
Zwolnienia w podatku od nieruchomości I
zwoln​_w​_pod​_od​_nier​_i-2010.doc 0.03MB
Zwolnienia w podatku od nieruchomości II
zwoln​_w​_pod​_od​_nier​_ii-2020.doc 0.04MB
Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
deklaracja​_na​_pod​_od​_nieruch-2020.pdf 0.07MB
Załącznik ZDN-1 (do deklaracji na podatek od nieruchomości)
zal​_zdn-1​_do​_dekl​_na​_pod​_od​_nier-2020.pdf 0.04MB
Załącznik ZDN-2 (do deklaracji na podatek od nieruchomości)
zal​_zdn-2​_do​_dekl​_na​_pod​_od​_nier-2020.pdf 0.04MB
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
info​_o​_nieruch​_i​_obiekt​_bud-2020.pdf 0.06MB
Załącznik ZIN-1 (do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych)
zal​_zin-1​_do​_info​_o​_nieruch.pdf 0.04MB
Załącznik ZIN-2 (do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych)
zal​_zin-2​_do​_info​_o​_nieruch.pdf 0.04MB
Załącznik ZIN-3 (do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych)
zal​_zin-3​_do​_info​_oo​_nieruch.pdf 0.03MB
Podatek rolny

Materiały

stawki podatku rolnego na 2022 r.
stawki​_podatku​_rolnego​_na​_2022​_r.pdf 0.16MB
Informacja do uchwały w sprawie podatku rolnego
Informacja​_do​_uchwały​_w​_sprawie​_podatku​_rolnego.docx 0.02MB
Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
dekl​_na​_pod​_rolny-2020.pdf 0.06MB
Załącznik ZDR-1 do deklaracji na podatek rolny
zal​_zdr-1​_do​_dekl​_pod​_rolny-2020.pdf 0.03MB
Załącznik ZDR-2 do deklaracji na podatek rolny
zal​_zdr-2​_do​_dekl​_pod​_rolny-2020.pdf 0.03MB
Informacja o gruntach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
info​_o​_gruntach-2020.pdf 0.05MB
Załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach
zal​_zir-1​_do​_info​_o​_grunt-2020.pdf 0.03MB
Załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach
zal​_zir-2​_do​_info​_o​_grunt-2020.pdf 0.03MB
Załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach
zal​_zir-3​_do​_info​_o​_grunt-2020.pdf 0.03MB
Podatek leśny

Materiały

Stawki podatek leśny 2022
podatek​_lesny​_2022.doc 0.03MB
Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
dekl​_na​_pod​_lesny-2020.pdf 0.05MB
Załącznik ZDL-1 do deklaracji na podatek leśny
zal​_zdl-1​_do​_dekl​_na​_pod​_lesny-2020.pdf 0.03MB
Załącznik ZDL-2 do deklaracji na podatek leśny
zal​_zdl-2​_do​_dekl​_na​_pod​_lesny-2020.pdf 0.03MB
Informacja o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
info​_o​_lasach-2020.pdf 0.04MB
Załącznik ZIL-1 do informacji o lasach
zal​_do​_info​_o​_lasach​_zil-1-2020.pdf 0.03MB
Załącznik ZIL-2 do informacji o lasach
zal​_do​_info​_o​_lasach​_zil-2-2020.pdf 0.03MB
Załącznik ZIL-3 do informacji o lasach
zal​_do​_info​_o​_lasach​_zil-3-2020.pdf 0.03MB
Podatek od środków transportowych
Opłata targowa
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Numery rachunków bankowych do wpłat

Nr konta na który należy wpłacać podatki i opłaty lokalne:

66 8923 1076 0600 0824 2006 0001

Nr konta na który należy dokonywać wpłat za wodę i ścieki

66 8923 1076 0600 0824 2006 0001

Nr konta na opłaty skarbowe

66 8923 1076 0600 0824 2006 0001

Nr konta do dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

46 8923 1076 0600 0824 2006 0167

{"register":{"columns":[]}}