W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

u góry flaga Polski biało-czerwona i godło Polski biały orzeł na czerwonym tle, poniżej informacja o dofinansowaniu, tło szare

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres czynności asystenta w szczególności dotyczy:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce ;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 1. Zał. 1. Karty Zgłoszenia
 2. Zał. 2. Ankiety potrzeb
 3. Zał. 3.  Klauzuli informacyjnej 1
 4. Zał. 5. Oświadczenia o wskazaniu asystenta

Należy również dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16r. życia).

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 30 kwietnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, osobiście w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na adres Ośrodka.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 10 osób, w tym:

 • 6 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 4 dzieci w wieku do 16 r. ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 29 – 74 188 79

Materiały

Załącznik 1 Karta zgłoszenia
Zał​_1​_Karta​_Zgłoszenia.docx 0.04MB
Załącznik 2 Ankieta
Zał​_2​_Ankieta​_potrzeb.pdf 0.14MB
Załącznik 3 Klauzula informacyjna
Zał​_3​_​_klauzula​_informacyjna​_1.docx 0.02MB
Załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO
Zał​_4​_​_klauzula​_informacyjna​_2.docx 0.02MB
Załącznik 5 Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Zał​_5​_Oświadczenie​_o​_wskazaniu​_asystenta.docx 0.02MB
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Zał​_5​_Program​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2022.docx 0.06MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}