W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-skorzec/o-urzedzie","pageId":20136034,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-skorzec/co-robimy","pageId":20136035,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-skorzec/aktualnosci","pageId":20136036,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-skorzec/zalatw-sprawe","pageId":20136037,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-skorzec/kontakt","pageId":20136038,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-2022-r","pageId":20162105,"parentPageId":20162102,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2021 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-2021-r","pageId":20162831,"parentPageId":20162102,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2020 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-2020-r","pageId":20162833,"parentPageId":20162102,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2019 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-2019-r","pageId":20162834,"parentPageId":20162102,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Naprzód Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/naprzod-skorzec","pageId":20164387,"parentPageId":20166589,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"ULKS Gołabek","url":"/web/gmina-skorzec/ulks-golabek","pageId":20166590,"parentPageId":20166589,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zastepca-2022-r","pageId":20162843,"parentPageId":20139299,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2021 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zastepca-2021-r","pageId":20140065,"parentPageId":20139299,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2020 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zastepca-2020-r","pageId":20162852,"parentPageId":20139299,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2019 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zastepca-2019-r","pageId":20162853,"parentPageId":20139299,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Struktura organizacyjna urzędu","url":"/web/gmina-skorzec/struktura-organizacyjna-urzedu","pageId":20163416,"parentPageId":20149667,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regulamin Organizacyjny Urzędu","url":"/web/gmina-skorzec/regulamin-organizacyjny-urzedu","pageId":20166718,"parentPageId":20149667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-gminy-skorzec-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-r","pageId":20163560,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-komisji-konkursowych-w-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2024-r","pageId":20163022,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie dotyczące konserwacji oświetlenia na terenie Gminy Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-dotyczace-konserwacji-oswietlenia-na-terenie-gminy-skorzec","pageId":20163033,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o wypłatę odszkodowania za działkę przejętą przez Gminę Skórzec do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i nr 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”","url":"/web/gmina-skorzec/wniosek-o-wyplate-odszkodowania-za-dzialke-przejeta-przez-gmine-skorzec-do-realizacji-inwestycji-pn-rozbudowa-i-przebudowa-drogi-gminnej-nr-360919w-i-nr-360907w-w-miejscowosci-wolka-kobyla2","pageId":20149670,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działki nr ewid. 68/3 i 69/3 przejętą na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 6/2022 z dnia 31.03.2023 r. – „Rozbudowa drogi gminnej nr 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek – Teodorów","url":"/web/gmina-skorzec/zawiadomienie-starosty-siedleckiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-odszkodowania-za-dzialki-nr-ewid-683-i-693-przejeta-na-podstawie-decyzji-starosty-siedleckiego-nr-62022-z-dnia-31032023-r--rozbudowa-drogi-gminnej-nr-360902w-i-360918w-do-granicy-gminy--golabek--teodorow","pageId":20149673,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat o szczepieniu lisów na terenie województwa mazowieckiego","url":"/web/gmina-skorzec/komunikat-o-szczepieniu-lisow-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego","pageId":20149671,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów Mazowieckiego Centrum Hodowli Zwierząt w Żelkowie","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-mazowieckiego-centrum-hodowli-zwierzat-w-zelkowie","pageId":20149672,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/projekt-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miejscowosci-zelkow-gmina-skorzec","pageId":20149675,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza nabór wniosków: „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”","url":"/web/gmina-skorzec/lokalna-grupa-dzialania-ziemi-siedleckiej-oglasza-nabor-wnioskow-tworzenie-i-rozwijanie-oferty-obszaru-w-oparciu-o-baze-rekreacyjno-kulturalna","pageId":20163775,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu w dniu 16.01.2024 r. postępowania administracyjnego z wniosku w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni nr 1 z lokalizacją na działce nr 238/3 w miejscowości Dąbrówka-Stany.","url":"/web/gmina-skorzec/informacja-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-o-wszczeciu-w-dniu-16012024-r-postepowania-administracyjnego-z-wniosku-w-sprawie-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-tj-studni-nr-1-z-lokalizacja-na-dzialce-nr-2383-w-miejscowosci-dabrowka-stany","pageId":20164107,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025","url":"/web/gmina-skorzec/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli-na-rok-szkolny-20242025","pageId":20164718,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wyniki-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2024-r","pageId":20165202,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konsultacje do projektu programu opieki nad zwierzętami na 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/konsultacje-do-projektu-programu-opieki-nad-zwierzetami-na-2024-r","pageId":20165449,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji nr 3/2024 z dnia 26.01.2024 r. dot. realizacji inwestycji drogowej rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice- granice woj. na odc. od m. Rakowiec do m. Przywory, znak sprawy:B.6740.15.11.2023.ES","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-starosty-siedleckiego-o-wydanej-decyzji-nr-32024-z-dnia-26012024-r-dot-realizacji-inwestycji-drogowej-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-3635w-siedlce-domanice--granice-woj-na-odc-od-m-rakowiec-do-m-przywory-znak-sprawyb674015112023es","pageId":20165708,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o zgromadzeniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce i budowie jazów zasuwowych w km 33+144 i 36+190 rzeki Kostrzyń oraz budowie przepławki dla ryb przy jazie w km 33+144 rzeki Kostrzyń w ramach inwestycji pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kostrzyń poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 24+400, 26+484, 33+144, 36+190 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń. Nr sprawy: RG.6620.6.2023","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-wojta-gminy-skorzec-o-zgromadzeniu-materialow-i-dowodow-niezbednych-do-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-rozbiorce-i-budowie-jazow-zasuwowych-w-km-33144-i-36190-rzeki-kostrzyn-oraz-budowie-przeplawki-dla-ryb-przy-jazie-w-km-33144-rzeki-kostrzyn-w-ramach-inwestycji-pn-zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-rzeki-kostrzyn-poprzez-odbudowe-budowli-pietrzacych-w-km-24400-26484-33144-36190-wraz-z-wykonaniem-dokumentacji-projektowej-i-uzyskaniem-wszystkich-wymaganych-prawem-pozwolen-nr-sprawy-rg662062023","pageId":20165584,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy","url":"/web/gmina-skorzec/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-w-miejscowosci-dabrowka-wylazy","pageId":20166654,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach Wólka Kobyla i Drupia","url":"/web/gmina-skorzec/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-w-miejscowosciach-wolka-kobyla-i-drupia","pageId":20166735,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-wojta-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego","pageId":20167267,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ozorów","url":"/web/gmina-skorzec/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-w-miejscowosci-ozorow","pageId":20167573,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 lutego 2024r. znak: LU.ZUZ.2.4210.400.2023.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Skórzec Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-dyrektora-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-zarzad-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-z-dnia-8-lutego-2024r-znak-luzuz242104002023ak-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-z-wniosku-zakladu-gospodarki-komunalnej-skorzec-sp-z-oo-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-uslugi-wodne","pageId":20167671,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-im-kawalerow-orderu-usmiechu-w-grali-dabrowiznie","pageId":20167879,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka-Stany","url":"/web/gmina-skorzec/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-w-miejscowosci-dabrowka-stany","pageId":20168225,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego o przekazaniu do Wojewody Mazowieckiego odwołania od decyzji nr 3/2024 z dnia 26.01.2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-starosty-siedleckiego-o-przekazaniu-do-wojewody-mazowieckiego-odwolania-od-decyzji-nr-32024-z-dnia-26012024-r","pageId":20168446,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wydaniu w dniu 23 lutego 2024 r. znak: RG.6620.10.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-wojta-gminy-skorzec-o-wydaniu-w-dniu-23-lutego-2024-r-znak-rg6620102022-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pod-nazwa-zmiana-sposobu-uzytkowania-10-istniejacych-budynkow-inwentarskich-do-chowu-drobiu-brojlera-kurzego--zwiekszenie-lacznej-obsady-z-1200-djp-do-1680-djp-budowa-i-eksploatacji-13-budynkow-inwentarskich-do-chowu-drobiu-brojlera-kurzego-o-lacznej-obsadzie-3278-djp-budowie-26-naziemnych-zbiornikow-do-magazynowania-gazu-plynnego-o-lacznej-pojemnosci-1664-m3-budowie-drog-o-nawierzchni-twardej-o-calkowitej-dlugosci-okolo-13-km-w-obrebie-fermy-drobiu-o-lacznej-docelowej-obsadzie-4958-djp-zlokalizowanej-w-miejscowosci-trzciniec-na-dzialce-nr-ewid-1714-gm-skorzec-powiat-siedlecki-wojewodztwo-mazowieckie","pageId":20168755,"parentPageId":20149668,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"System Informacji Przestrzennej","url":"/web/gmina-skorzec/system-informacji-przestrzennej2","pageId":20164371,"parentPageId":20149674,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr urbanistyczny","url":"/web/gmina-skorzec/rejestr-urbanistyczny","pageId":20165335,"parentPageId":20149674,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan ogólny","url":"/web/gmina-skorzec/plan-ogolny","pageId":20165719,"parentPageId":20149674,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/radni-2022-r","pageId":20162837,"parentPageId":20162835,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia składane do 2021 r.","url":"/web/gmina-skorzec/oswiadczenia-skladane-do-2021-r","pageId":20162841,"parentPageId":20162835,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zaa2022r.","pageId":20148166,"parentPageId":20162960,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Archiwalne Sesje Rady Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/archiwalne-sesje-rady-gminy","pageId":20162566,"parentPageId":20162563,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sesje Rady Gminy w 2024 roku","url":"/web/gmina-skorzec/sesje-rady-gminy-w-2024-roku","pageId":20162571,"parentPageId":20162563,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Uchwały, protokoły i wykazy głosowań znaleźć można również w Bazie Aktów Własnych","url":"/web/gmina-skorzec/dostep-do-uchwal-protokolow-i-wykazu-glosowan-znalezc-mozna-rowniez-w-bazie-aktow-wlasnych","pageId":20163380,"parentPageId":20162563,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakład Gospodarki Komunalnej","url":"/web/gmina-skorzec/zaklad-gospodarki-komunalnej","pageId":20162953,"parentPageId":20162947,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-skorzec/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej2","pageId":20162955,"parentPageId":20162947,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie","url":"/web/gmina-skorzec/szkola-podstawowa-w-grali-dabrowiznie","pageId":20162957,"parentPageId":20162947,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany","url":"/web/gmina-skorzec/szkola-podstawowa-w-dabrowce-stany","pageId":20162959,"parentPageId":20162947,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu","url":"/web/gmina-skorzec/zespol-szkolno-przedszkolny-w-skorcu2","pageId":20162960,"parentPageId":20162947,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sekretarz-2022-r","pageId":20162845,"parentPageId":20162818,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2021 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sekretarz-2021r","pageId":20139383,"parentPageId":20162818,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2020 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sekretarz-2020r","pageId":20162847,"parentPageId":20162818,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2019 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sekretarz-2019-r","pageId":20162846,"parentPageId":20162818,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Łączne sprawozdania finansowe za 2022r.","url":"/web/gmina-skorzec/laczne-sprawozdania-finansowe-za-2022r","pageId":20162946,"parentPageId":20162945,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Łączne sprawozdania finansowe","url":"/web/gmina-skorzec/laczne-sprawozdania-finansowe","pageId":20162945,"parentPageId":20162944,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawozdania jednostek","url":"/web/gmina-skorzec/sprawozdania-jednostek","pageId":20162947,"parentPageId":20162944,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-skorzec/sprawozdania","pageId":20162944,"parentPageId":20161925,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Archiwalne dane od 2021 r.","url":"/web/gmina-skorzec/archiwalne-dane","pageId":20162948,"parentPageId":20161925,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budżet Gminy Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/budzet","pageId":20163417,"parentPageId":20161925,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opinie o budżecie","url":"/web/gmina-skorzec/opinie-o-budzecie","pageId":20163418,"parentPageId":20161925,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sesja Nr LXII - 30 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sesja-nr-lxii-z-dnia-30-stycznia-2024-r","pageId":20162592,"parentPageId":20162571,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/za-2022-r4","pageId":20162956,"parentPageId":20162955,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"stanowisko zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/gmina-skorzec/stanowisko-zarzadzania-kryzysowego-obrony-cywilnej-i-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20163852,"parentPageId":20163851,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych","url":"/web/gmina-skorzec/pelnomocnik-ds-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20163858,"parentPageId":20163851,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"radca prawny","url":"/web/gmina-skorzec/radca-prawny","pageId":20163860,"parentPageId":20163851,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"komendant gminny ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/gmina-skorzec/komendant-gminny-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20163933,"parentPageId":20163851,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/za-2022-r3","pageId":20162954,"parentPageId":20162953,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/za2022r.","pageId":20162517,"parentPageId":20162959,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/za-2022-r5","pageId":20162958,"parentPageId":20162957,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wójta","url":"/web/gmina-skorzec/Zarzadzenia-wojta","pageId":20165198,"parentPageId":20162033,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-gminy","pageId":20162033,"parentPageId":20162032,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/rada-gminy","pageId":20162534,"parentPageId":20162032,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kadencja 2018-2023","url":"/web/gmina-skorzec/kadencja-2018-2023","pageId":20162552,"parentPageId":20162551,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójta Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/wojta-gminy2","pageId":20162102,"parentPageId":20162811,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zastępcy Wójta","url":"/web/gmina-skorzec/zastepcy-wojta","pageId":20139299,"parentPageId":20162811,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sekretarza Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/sekretarza-gminy","pageId":20162818,"parentPageId":20162811,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Skarbnika Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/skarbnika-gminy","pageId":20162883,"parentPageId":20162811,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Radnych Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/radnych-gminy","pageId":20162835,"parentPageId":20162811,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrzego w Urzędzie Gminy Skórzec w 2023 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sprawozdanie-z-realizacji-planu-audytu-wewnetrzego-w-urzedzie-gminy-skorzec-w-2023-r","pageId":20162937,"parentPageId":20162936,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrzego w Urzędzie Gminy Skórzec w 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sprawozdanie-z-realizacji-planu-audytu-wewnetrzego-w-urzedzie-gminy-skorzec-w-2022-r","pageId":20162939,"parentPageId":20162936,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego publikowane przed 2023 r.","url":"/web/gmina-skorzec/sprawozdania-z-realizacji-audytu-wewnetrznego-publikowane-przed-2023-r","pageId":20163172,"parentPageId":20162936,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 22","url":"/web/gmina-skorzec/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-22","pageId":20166142,"parentPageId":20162942,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 52","url":"/web/gmina-skorzec/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-52","pageId":20165815,"parentPageId":20162942,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 61","url":"/web/gmina-skorzec/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-62","pageId":20166770,"parentPageId":20162942,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Boroszków","url":"/web/gmina-skorzec/boroszkow","pageId":20162687,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Czerniejew","url":"/web/gmina-skorzec/czerniejew","pageId":20162690,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dąbrówka-Ług","url":"/web/gmina-skorzec/dabrowka-lug","pageId":20162692,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dąbrówka-Niwka","url":"/web/gmina-skorzec/dabrowka-niwka","pageId":20162700,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dąbrówka-Stany","url":"/web/gmina-skorzec/dabrowka-stany","pageId":20162701,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dąbrówka-Wyłazy I","url":"/web/gmina-skorzec/dabrowka-wylazy-i","pageId":20162702,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dąbrówka-Wyłazy II","url":"/web/gmina-skorzec/dabrowka-wylazy-ii","pageId":20162703,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dobrzanów","url":"/web/gmina-skorzec/dobrzanow","pageId":20162704,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Drupia","url":"/web/gmina-skorzec/drupia","pageId":20162705,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gołąbek","url":"/web/gmina-skorzec/golabek","pageId":20162706,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Grala-Dąbrowizna","url":"/web/gmina-skorzec/grala-dabrowizna","pageId":20162729,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kłódzie","url":"/web/gmina-skorzec/klodzie","pageId":20162730,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowaki","url":"/web/gmina-skorzec/nowaki","pageId":20162732,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ozorów","url":"/web/gmina-skorzec/ozorow","pageId":20162734,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skarżyn","url":"/web/gmina-skorzec/skarzyn","pageId":20162735,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/skorzec","pageId":20162737,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stara Dąbrówka","url":"/web/gmina-skorzec/stara-dabrowka","pageId":20162740,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Teodorów","url":"/web/gmina-skorzec/teodorow","pageId":20162742,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Trzciniec","url":"/web/gmina-skorzec/trzciniec","pageId":20162745,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wólka Kobyla","url":"/web/gmina-skorzec/wolka-kobyla","pageId":20162747,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Żebrak","url":"/web/gmina-skorzec/zebrak","pageId":20162748,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Żelków I","url":"/web/gmina-skorzec/zelkow-i","pageId":20162751,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Żelków II","url":"/web/gmina-skorzec/zelkow-ii","pageId":20162753,"parentPageId":20162685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prawo miejscowe","url":"/web/gmina-skorzec/prawo-miejscowe","pageId":20139443,"parentPageId":20136035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/gmina-skorzec/zam-publ","pageId":20136044,"parentPageId":20136035,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Planowanie przestrzenne","url":"/web/gmina-skorzec/planowanie-przestrzenne2","pageId":20149674,"parentPageId":20136035,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Budżet i finanse","url":"/web/gmina-skorzec/budzet-i-finanse","pageId":20161925,"parentPageId":20136035,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Inwestycje","url":"/web/gmina-skorzec/inwestycje","pageId":20163350,"parentPageId":20136035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminna Ewidencja Zabytków","url":"/web/gmina-skorzec/gminna-ewidencja-zabytkow","pageId":20166744,"parentPageId":20136035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Charakterystyka gminy","url":"/web/gmina-skorzec/charakterystyka-gminy","pageId":20136682,"parentPageId":20136034,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Historia","url":"/web/gmina-skorzec/historia2","pageId":20136684,"parentPageId":20136034,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Statut Gminy Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/statut-gminy-skorzec","pageId":20162511,"parentPageId":20136034,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Organy gminy","url":"/web/gmina-skorzec/organy-gminy","pageId":20162032,"parentPageId":20136034,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/urzad-gminy","pageId":20149667,"parentPageId":20136034,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sołectwa","url":"/web/gmina-skorzec/solectwa","pageId":20162685,"parentPageId":20136034,"type":"TILES_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/gmina-skorzec/jednostki-organizacyjne","pageId":20162754,"parentPageId":20136034,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-skorzec/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20162811,"parentPageId":20136034,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-skorzec/raport-o-stanie-gminyy","pageId":20162894,"parentPageId":20136034,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrzego w Urzędzie Gminy Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/sprawozdanie-z-realizacji-planu-audytu-wewnetrzego-w-urzedzie-gminy-skorzec","pageId":20162936,"parentPageId":20136034,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Petycje","url":"/web/gmina-skorzec/petycje","pageId":20163018,"parentPageId":20136034,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wieści Gminy Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/wiesci-gminy-skorzec","pageId":20164385,"parentPageId":20136034,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sport","url":"/web/gmina-skorzec/sport","pageId":20166589,"parentPageId":20136034,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Transmisje obrad Rady Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/transmisje-obrad-rady-gminy","pageId":20162535,"parentPageId":20162534,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skład Rady Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/sklad-rady-gminy","pageId":20162551,"parentPageId":20162534,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sesje Rady Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/sesje-rady-gminy","pageId":20162563,"parentPageId":20162534,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Komisje Rady Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/komisje-rady-gminy","pageId":20162661,"parentPageId":20162534,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/gmina-skorzec/redakcja-bip","pageId":20136045,"parentPageId":20136038,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontakt z pracownikami","url":"/web/gmina-skorzec/kontakt-z-pracownikami","pageId":20140070,"parentPageId":20136038,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komisja Oświaty, Sportu i Kultury","url":"/web/gmina-skorzec/komisja-oswiaty-sportu-i-kultury","pageId":20162663,"parentPageId":20162661,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komisja Budżetowa","url":"/web/gmina-skorzec/komisja-budzetowa","pageId":20162668,"parentPageId":20162661,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komisja Gospodarcza","url":"/web/gmina-skorzec/komisja-gospodarcza","pageId":20162673,"parentPageId":20162661,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/gmina-skorzec/komisja-rewizyjna","pageId":20162674,"parentPageId":20162661,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-skorzec/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20162676,"parentPageId":20162661,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podatki i opłaty lokalne","url":"/web/gmina-skorzec/podatki-i-oplaty-lokalne2","pageId":20148425,"parentPageId":20136037,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-skorzec/gospodarka-odpadami-komunalnymi","pageId":20162921,"parentPageId":20136037,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenia3","pageId":20149668,"parentPageId":20136036,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-skorzec/aktual","pageId":20148437,"parentPageId":20136036,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wybory Samorządowe 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/wybory-samorzadowe-2024","pageId":20162904,"parentPageId":20136036,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/nabor-kandydatow-do-pracy-w-urzedzie","pageId":20163041,"parentPageId":20136036,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikaty i ostrzeżenia","url":"/web/gmina-skorzec/komunikaty-i-ostrzezenia","pageId":20162942,"parentPageId":20136036,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan zamówień i aktualizacje na rok 2024.","url":"/web/gmina-skorzec/plan-zamowien-i-aktualizacje-na-rok-2023","pageId":20140067,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.3.2024 \"Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap I\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg27132024-modernizacja-oswietlenia-na-terenie-gminy-skorzec---etap-i","pageId":20165203,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.1.2024 \"Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg27112024-modernizacja-swietlicy-w-m-czerniejew","pageId":20164720,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.15.2023 \"Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg271152023-udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-na-sfinansowanie-planowanego-deficytu-budzetu-gminy-skorzec-w-roku-2023-oraz-splate-wczesniej-zaciagnietych-zobowiazan-z-tytulu-kredytow-i-pozyczek","pageId":20147776,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.14.2023 \"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg271142023-zakup-i-dostawa-sprzetu-komputerowego-urzadzen-sieciowych-oraz-wielofunkcyjnych-w-ramach-projektu-cyfrowa-gmina","pageId":20140068,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.13.2023 „Remont drogi gminnej nr 360914W w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec”","url":"/web/gmina-skorzec/rg271132023-remont-drogi-gminnej-nr-360914w-w-m-dabrowka-lug-gm-skorzec","pageId":20140069,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.17.2023 \"Remont drogi gminnej nr 360914W w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg271172023-remont-drogi-gminnej-nr-360914w-w-m-dabrowka-lug-gm-skorzec","pageId":20147774,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.16.2023 \"Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg271162023-modernizacja-swietlicy-w-m-czerniejew","pageId":20147775,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RG.271.4.2024 \"Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap I\"","url":"/web/gmina-skorzec/rg27142024-modernizacja-oswietlenia-na-terenie-gminy-skorzec---etap-i","pageId":20168301,"parentPageId":20136044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktów planowania przestrzennego","url":"/web/gmina-skorzec/uchwaly-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-aktow-planowania-przestrzennego","pageId":20165336,"parentPageId":20165335,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego","url":"/web/gmina-skorzec/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego","pageId":20165721,"parentPageId":20165719,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego","pageId":20167100,"parentPageId":20165719,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 1/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 25 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-124-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-25-stycznia-2024-r","pageId":20168075,"parentPageId":20167638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 2/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-224-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-30-stycznia-2024-r","pageId":20168079,"parentPageId":20167638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 3/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 19 lutego 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-324-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-19-lutego-2024-r","pageId":20168080,"parentPageId":20167638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością","url":"/web/gmina-skorzec/swiadczenie-wspierajace-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20164681,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dodatek osłonowy 2024","url":"/web/gmina-skorzec/dodatek-oslonowy-2024","pageId":20163638,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uchwała antysmogowa-poradnik dla mieszkańców","url":"/web/gmina-skorzec/uchwala-antysmogowa-poradnik-dla-mieszkancow","pageId":20164115,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wigilia Czterech Pokoleń","url":"/web/gmina-skorzec/wigilia-czterech-pokolen","pageId":20163553,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"NOWY NUMER \"WIEŚCI GMINY SKÓRZEC\"","url":"/web/gmina-skorzec/nowy-numer-wiesci-gminy-skorzec","pageId":20163577,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Angels Band na Jasnej Górze","url":"/web/gmina-skorzec/angels-band-na-jasnej-gorze","pageId":20163550,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy","url":"/web/gmina-skorzec/bezpiecznie-na-wsi-mamy---upadkom-zapobiegamy","pageId":20147985,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzień Edukacji Narodowej","url":"/web/gmina-skorzec/dzien-edukacji-narodowej","pageId":20147779,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wybory do Sejmu i Senatu 2023","url":"/web/gmina-skorzec/wybory-do-sejmu-i-senatu-2023","pageId":20141044,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Aktywni Seniorzy","url":"/web/gmina-skorzec/aktywni-seniorzy","pageId":20147770,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-skorzec/ogloszenie-o-zwrocie-podatku-akcyzowego","pageId":20138840,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dożynki Gminno-Parafialne 2023 r.","url":"/web/gmina-skorzec/dozynki-gminno-parafialne-2023-r","pageId":20138309,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"CYKL ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI","url":"/web/gmina-skorzec/cykl-zajec-edukacyjnych-dla-dzieci","pageId":20138313,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konkurs o nagrodę Starosty Siedleckiego „Najładniejszy wieniec dożynkowy w gminie Skórzec","url":"/web/gmina-skorzec/konkurs-o-nagrode-starosty-siedleckiego-najladniejszy-wieniec-dozynkowy-w-gminie-skorzec2","pageId":20137062,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na Dożynki","url":"/web/gmina-skorzec/zaproszenie-na-dozynki","pageId":20137056,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami","url":"/web/gmina-skorzec/dowoz-dzieci-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20137055,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie do konkursu Lokalne Ekopraktyki","url":"/web/gmina-skorzec/zaproszenie-do-konkursu-lokalne-ekopraktyki","pageId":20137057,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Złote Gody","url":"/web/gmina-skorzec/zlote-gody","pageId":20148809,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowe Święto Niepodległości","url":"/web/gmina-skorzec/narodowe-swieto-niepodleglosci","pageId":20149662,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2023 r.","url":"/web/gmina-skorzec/narodowe-swieto-niepodleglosci-2023-r","pageId":20152441,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"SPOTKANIE PROMOCYJNE KSIĄŻKI \"Z DROZDEM I ZBIRKIEM PRZEZ ZIEMIĘ NAZNACZONĄ KRZYŻEM, CZYLI RAJD PO GMINIE SKÓRZEC\"","url":"/web/gmina-skorzec/spotkanie-promocyjne-ksiazki-z-drozdem-i-zbirkiem-przez-ziemie-naznaczona-krzyzem-czyli-rajd-po-gminie-skorzec","pageId":20152443,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikt Wojewody Mazowieckiego","url":"/web/gmina-skorzec/komunikt-wojewody-mazowieckiego","pageId":20166835,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”","url":"/web/gmina-skorzec/gminne-eliminacje-turnieju-mlodziez-zapobiega-pozarom","pageId":20167525,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024","url":"/web/gmina-skorzec/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024","pageId":20167606,"parentPageId":20148437,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/2024-r","pageId":20163943,"parentPageId":20163418,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/2024-r2","pageId":20163945,"parentPageId":20163417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Władze Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/wladze-gminy","pageId":20163422,"parentPageId":20163416,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Referat Organizacyjny","url":"/web/gmina-skorzec/referat-organizacyjny","pageId":20163429,"parentPageId":20163416,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Referat Finansowy","url":"/web/gmina-skorzec/referat-finansowy","pageId":20163431,"parentPageId":20163416,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska","url":"/web/gmina-skorzec/referat-gospodarki-przestrzennej-rozwoju-i-srodowiska","pageId":20163433,"parentPageId":20163416,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-skorzec/urzad-stanu-cywilnego","pageId":20163434,"parentPageId":20163416,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Samodzielne stanowiska","url":"/web/gmina-skorzec/samodzielne-stanowiska","pageId":20163851,"parentPageId":20163416,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach samorządowych 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-ustalenia-liczby-radnych-w-wyborach-samorzadowych-2024-r","pageId":20165199,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast","url":"/web/gmina-skorzec/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-29-stycznia-2024-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodzkich-i-rad-dzielnic-mst-warszawy-oraz-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast","pageId":20166538,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 30 stycznia 2024 r. - liczba mieszkańców w gminach","url":"/web/gmina-skorzec/k-o-m-u-n-i-k-a-t-komisarza-wyborczego-w-siedlcach-i-z-dnia-30-stycznia-2024-r2","pageId":20165201,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-30-stycznia-2024","pageId":20166949,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec z dnia 5 lutego 2024 r. dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych","url":"/web/gmina-skorzec/obwieszczenie-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-5-lutego-2024-r-dotyczace-informacji-o-okregach-wyborczych-ich-granicach-i-numerach-oraz-liczbie-radnych-wybieranych-w-okregach-wyborczych","pageId":20166539,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dnia 9 lutego 2024 roku - liczba radnych do powiatu","url":"/web/gmina-skorzec/Obwieszczenie-Starosty-Siedleckiego-z-dnia-9-lutego-2024-roku","pageId":20165200,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 22 lutego 2024 r. - w związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-skorzec/informacja-komisarza-wyborczego-w-siedlcach-i-z-dnia-22-lutego-2024-r---w-zwiazku-z-niedoborem-kandydatow-na-czlonkow-terytorialnych-komisji-wyborczych","pageId":20168596,"parentPageId":20162904,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 2/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 26 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-24","pageId":20167414,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 1/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 26 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-124","pageId":20167436,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 3/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 29 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-324-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-29-stycznia-2024-r","pageId":20167614,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 4/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 29 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-424-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-29-stycznia-2024-r","pageId":20167620,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 5/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-524-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-30-stycznia-2024-r","pageId":20167623,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 6/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-624-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-30-stycznia-2024-r","pageId":20167628,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 7/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-nr-724-wojta-gminy-skorzec-z-dnia-30-stycznia-2024-r","pageId":20167630,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 8/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 19 lutego 2024 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenie-wojta-gminy-skorzec","pageId":20168013,"parentPageId":20162782,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/wojt-gminy2","pageId":20163423,"parentPageId":20163422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zastępca Wójta Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/zastepca-wojta-gminy","pageId":20163425,"parentPageId":20163422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sekretarz Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/sekretarz-gminy","pageId":20163426,"parentPageId":20163422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skarbnik Gminy","url":"/web/gmina-skorzec/skarbnik-gminy","pageId":20163427,"parentPageId":20163422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za 2022 r.","url":"/web/gmina-skorzec/skarbnik-2022-r","pageId":20162885,"parentPageId":20162883,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2021 r.","url":"/web/gmina-skorzec/skarbnik-2021-r","pageId":20162886,"parentPageId":20162883,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2020 r.","url":"/web/gmina-skorzec/skarbnik-2020-r","pageId":20162887,"parentPageId":20162883,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2019 r.","url":"/web/gmina-skorzec/skarbnik-2019-r","pageId":20162888,"parentPageId":20162883,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu","url":"/web/gmina-skorzec/gminny-osrodek-kultury-w-skorcu","pageId":20162756,"parentPageId":20162754,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-skorzec/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej","pageId":20162757,"parentPageId":20162754,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu","url":"/web/gmina-skorzec/gminna-biblioteka-publiczna-w-skorcu","pageId":20162758,"parentPageId":20162754,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu","url":"/web/gmina-skorzec/szkola-podstawowa-w-grali-dabrowiznie-imienia-kawalerow-orderu-usmiechu","pageId":20162760,"parentPageId":20162754,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu","url":"/web/gmina-skorzec/zespol-szkolno-przedszkolny-w-skorcu","pageId":20162761,"parentPageId":20162754,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Dąbrówca-Stany","url":"/web/gmina-skorzec/szkola-podstawowa-w-dabrowca-stany","pageId":20162762,"parentPageId":20162754,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Formularze podatkowe","url":"/web/gmina-skorzec/formularze-podatkowe","pageId":20163255,"parentPageId":20148425,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje o podatkach","url":"/web/gmina-skorzec/informacje-o-podatkach","pageId":20163256,"parentPageId":20148425,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-skorzec/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20163257,"parentPageId":20148425,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-skorzec/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi","pageId":20163258,"parentPageId":20148425,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec jako organu Gminy RO.0050.2024","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenia-od-stycznia-2024-r-organ","pageId":20162782,"parentPageId":20165198,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec jako kierownika Urzędu RO.120.2024","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenia-wojta-gminy-skorzec-jako-kierownika-urzedu-2024","pageId":20167638,"parentPageId":20165198,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzenia do 31.12.2023 r.","url":"/web/gmina-skorzec/zarzadzenia-do-31122023-r","pageId":20162784,"parentPageId":20165198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport o stanie Gminy Skórzec za 2022 rok","url":"/web/gmina-skorzec/Raport-o-stanie-Gminy-Skorzec-za-2022-rok","pageId":20162906,"parentPageId":20162894,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie Gminy Skórzec za 2021 rok","url":"/web/gmina-skorzec/Raport-o-stanie-Gminy-Skorzec-za-2021-rok","pageId":20162812,"parentPageId":20162894,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie Gminy Skórzec za 2020 rok","url":"/web/gmina-skorzec/Raport-o-stanie-Gminy-Skorzec-za-2020-rok","pageId":20149664,"parentPageId":20162894,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true}]
true
{"register":{"columns":[]}}