W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

10.04.2024

logo KRUS
BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE
DLA DZIECI ROLNIKÓW

(Uwaga liczba miejsc ograniczona)
W okresie wakacji 2024 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których
przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno
trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
Za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach z rehabilitacji będzie mogło skorzystać
15 dzieci z chorobami układu ruchu, urodzonych w latach 2009 2017 (7-15 lat).
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu Zdroju w okresie od 23 czerwca do 13 lipca 2024r.
Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę
lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.
Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:
  • Stan zdrowia dziecka.
  • Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
  • Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
(do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący
załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie
warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku
obligatoryjnie powinny zostać dołączone:
  • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
  • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą
  • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.
Wnioski z załączeniami można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony
internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć
w Placówkach Terenowych KRUS do 15 maja 2024 r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w PT KRUS w Siedlcach
tel. 25 640 46 57 lub 25 640 46 17
PT KRUS w Siedlcach
ul. Brzeska 39
08-110 Siedlce
e-mail:siedlce@krus.gov.pl
{"register":{"columns":[]}}