W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kontakt z pracownikami

  • Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

  • Adres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec telefon: 25 308 11 30,  e-mail: urzad@gminaskorzec.pl.

  • Identyfikator ePUAP: 2vq4a6t9kr

  • Nr rachunku bankowego: 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 BS Siedlce o/Skórzec.

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
1. Jerzy Długosz Wójt Gminy 25 308 11 32 16
2. Mirosław Symanowicz Zastępca Wójta 25 308 11 33 25
3. Anna Wiśniewska Sekretarz Gminy 25 308 11 31 15
4. Aneta Cabaj Skarbnik Gminy 25 308 11 36 19
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
5. Michał Bajszczak stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej 25 308 11 52 10
6. Cezary Magdziak Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  
Referat Organizacyjny
7. Elwira Murawiec stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu 25 308 11 41 21
8. Anna Słowik pomoc administracyjna
9. Izabela Duk stanowisko ds. obsługi rady i jej organów  25 308 11 30 wew. 68 14
10. Monika Bareja stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu  25 308 11 30 BOK
11. Anna Mikus stanowisko ds. personalnych i archiwum  25 308 11 23 1
Referat Finansowy 
12. Jadwiga Oknińska Zastępca Skarbnika 25 308 11 37 20
13. Barbara Susfał stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty 25 308 11 41 21
14. Adam Janowski stanowisko ds. VAT, księgowość budżetowa  25 308 11 38 22
15. Agnieszka Soszyńska stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczenia podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomosci, rolny i leśny od osób prawnych)
16. Aneta Przystupa stanowsiko ds. wynagrodzeń 25 308 11 58 18
17. Iwona Wojewódzka stanowisko ds. gospodarki odpadami 25 308 11 43 12
18. Bożena Wereda stanowisko ds. księgowości podatkowej 25 308 11 53 11
19. Magdalena Guzek-Sachanowicz stanowisko ds. księgowości podatkowej
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska 
20. Sylwia Kiełczykowska Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska 20 308 11 59 24
21. Grażyna Dziedzic stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa 25 308 11 42 26
22. Sylwia Całka stanowisko ds. planowania zagospodarowania przestrzennego 25 308 11 35
23. Marzanna Czarny stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej (drogi i oświetlenia) 25 308 11 34 29
24. Edyta Kowalczyk stanowisko ds. inwestycji gminnych 25 308 11 39 27
25. Marta Sikorska stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
26. Marta Wereda stanowisko ds. ochrony środowiska 25 308 11 44 28
27. Joanna Kruk  stanowisko ds. odpadów i ochrony środowiska (decyzje środowiskowe)  25 308 11 54
Urząd Stanu Cywilnego
28. Marzena Fryske Kierownik USC 25 308 11 52 10
29. Michał Bajszczak Za-ca kierownika USC
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
30. Elżbieta Łastowska  Kierownik GOPS 25 308 11 49 2
31. Jadwiga Duk księgowość GOPS 25 308 11 50  7
32. Jolanta Koć świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy 25 308 11 46 8
33. Artur Jastrzębski-Pypowski 
34. Anna Dołęga świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów 25 308 11 45
35. Agnieszka Jastrzębska pomoc społeczna, pracownicy socjalni 25 308 11 51 6
36. Anna Potera
37. Ewa Masiak     pomoc społeczna, pracownicy socjalni 25 308 11 55 9
38. Alina Wardzyńska
Zakład Gospodarki Komunalnej 
39. Jacek Radziszewski Prezes ZGK   3
40. Adam Borkowski pracownicy ZGK 25 308 11 47 4
41. Agnieszka Długosz
42. Sylwia Bareja-Maliszkiewicz
Doradzwo Rolne
43. Marek Nowak  Doradztwo rolne  512 264 856
Gminny Ośrodek Kultury
44. Arkadiusz Dołęga Dyrektor 531 905 455
Gminna Biblioteka Publiczna
45. Olga Gajo Dyrektor 25 308 11 82
46. Jolanta Marciniak Młodszy bibliotekarz
Leśnictwo
  Piotr Szadura   606 765 376
  Karolina Cieślik   604 935 883
{"register":{"columns":[]}}